สังคมไร้ควัน

ผลการศึกษาหลายฉบับชี้ 
ารเข้าถึงผลิตภัณฑ์ไร้ควัน
ของเยาวชนมีน้อยมาก

 

ผลการศึกษาหลายฉบับชี้ 
การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ไร้ควันของเยาวชนมีน้อยมาก

          ข้อมูลการค้นคว้าอิสระจากประเทศญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ และ เยอรมัน เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควันของเยาวชน

         ในหลายปีที่ผ่านมา ผู้สูบบุหรี่ 9 ใน 10 คนเลือกที่จะสูบบุหรี่ต่อไป พวกเขาเหล่านี้สมควรได้รับทางเลือกที่ดีกว่า การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีอยู่จริง  อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ทั้งบุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อน ไม่ควรจำหน่ายให้แก่เยาวชน

         เราแสดงจุดยืนที่ชัดเจนมาโดยตลอดว่า เยาวชนไม่ควรใช้ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์นิโคตินทุกรูปแบบการกำหนดมาตรฐานการตลาดของเรา
          การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบอยู่ภายใต้ข้อจำกัดและข้อห้ามในทุกประเทศทั่วโลก สิ่งที่หลายคนอาจไม่ทราบคือ  มาตรฐานการทำการตลาดของฟิลลิป มอร์ริสนั้น มีความเข้มงวดมากกว่ารัฐบาลของบางประเทศ

         แนวปฏิบัติด้านการตลาดของ ฟิลลิป มอร์ริส ต้องเป็นไปตามหลักการหลัก 4 ประการ โดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่าประเทศ หรือประเภทของผลิตภัณฑ์จะเป็นอย่างไร เราจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือสู่ความสำเร็จ (Guidebook for Success) ของเรา

          - เราทำการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ของเราให้กับผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น
          - เราระบุคำเตือนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพของผลิตภัณฑ์ของเราให้ผู้บริโภคได้รับทราบ
          - การทำการขายของเราซื่อสัตย์ โปร่งใส และถูกต้อง
          - เราเคารพกฎหมายและมาตรฐานระดับสูงของเรา

         นอกเหนือจากหลักการสำคัญ 4 ประการนี้แล้ว แนวปฏิบัติที่ดีในการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน (Good Conversion Practices) ยังกำหนดแนวทางการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ไร้ควันอีกด้วย เป้าหมายของเราคือเปลี่ยนผู้ใหญ่ที่ยังคงสูบบุหรี่หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินอื่น ๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ไร้ควันของเรา

 

การศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อน (Heated Tobacco Product) ในกลุ่มของเยาวชน         
         เราไม่ทำการวิจัยโดยมีผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มีอายุต่ำกว่าตามที่กฎหมายกำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับการสูบบุหรี่ได้ ดังนั้นเราจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลและข้อสรุปที่รายงานโดยเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก เพื่อทำความเข้าใจว่าเยาวชนกำลังใช้ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนหรือไม่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
          ในปี 2019 Addiction Switzerland ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยแห่งชาติในการวิจัยการเสพติด ได้เผยแพร่การวิเคราะห์ข้อมูลของชาวสวิสเซอร์แลนด์ที่รวบรวมโดย International Health Behavior in School-Aged Children ซึ่งระบุไว้ว่า                           

           การสำรวจในปี 2018 ซึ่งมีนักเรียน 11,121 คนในสวิตเซอร์แลนด์ อายุระหว่าง 11–15 ปี เข้าร่วม และได้มีการบันทึกพฤติกรรมสุขภาพและการใช้สารเสพติดของเยาวชน พบว่า น้อยกว่า 2% ของเยาวชนที่อายุ 15 ปี ที่ระบุว่าเคยใช้ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต ซึ่งในจำนวนนั้นเกือบทั้งหมดสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมอยู่ก่อนแล้วประเทศเยอรมัน

          ใน 2019 ศูนย์การศึกษาด้านสุขภาพแห่งชาติของยอรมัน ตีพิมพ์รายงานการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นและหนุ่มสาวผู้ใหญ่ ในเดือนกันยายน 2018

          จากการสำรวจวัยรุ่นทั่วประเทศ 7,000 คนที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 25 ปี ในปี 2018 ซึ่งรายงานระบุว่า 8.7% ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 17 ปีสูบบุหรี่ แต่มีเพียง 0.3% ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนประเทศญี่ปุ่น

          ในปี 2018 ศาสตราจารย์โอซากิ จากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน (Department of Preventive Medicine) มหาวิทยาลัยทตโตริ ได้ตีพิมพ์งานวิจัยเกี่ยวกับการดื่มและสูบบุหรี่ในญี่ปุ่น โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจโรงเรียนในปี 2017 ของกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น

           พบว่า ในกลุ่มเด็ก ทั้งเด็กมัธยมต้นและมัธยมปลายมีการใช้ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อน (HTPs) ต่ำกว่าการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิมและบุหรี่ไฟฟ้า โดยรวม 1.1% ของผู้ที่อยู่ในโรงเรียนมัธยมต้น และ 2.2% ในโรงเรียนมัธยมปลาย เคยลองใช้ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การใช้งานรายเดือนอยู่ที่ 0.5% สำหรับมัธยมต้น และ 0.9% สำหรับมัธยมปลาย ในขณะที่ 0.1% ของนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อน ทุกวันการป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน

          เราสนับสนุนกฎหมายที่ทำให้เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นที่สามารถซื้อยาสูบและผลิตภัณฑ์นิโคตินอื่น ๆ ได้ และสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในการกำหนดอายุขั้นต่ำอย่างเข้มงวด พร้อมกำหนดบทลงโทษ สำหรับผู้ใหญ่ที่ซื้อหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับเยาวชนSource:
Multiple studies suggest youth initiation of heated tobacco products is low
https://www.pmi.com/smoke-free-life/youth-initiation-of-heated-tobacco-products-is-very-low-studies-suggest

SHARE THIS ARTICLE
Girl in a jacket
Link facebook