Jerry-Thumbnail
สังคมไร้ควัน

บทความพิเศษจากผู้บริหาร

"ในฐานะบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านธุรกิจนำเข้าบุหรี่ในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะปฎิรูปและปรับเปลี่ยนธุรกิจของเราเพื่อสร้างความยั่งยืน ไม่ใช่แค่สำหรับการดำเนินธุรกิจของเราเพียงเท่านั้น แต่รวมถึงสำหรับพนักงาน ลูกค้า และผู้บริโภคบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ด้วย"

เจอรัลด์ มาร์โกลีส
กรรมการผู้จัดการ
 

ผมหวังว่าทุก ๆ คนคงปลอดภัยดีในระหว่างที่เรากำลังฝ่าฟันวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ต้องยอมรับว่า ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างยิ่งของพวกเราและคนที่เรารัก เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ ทำให้ประเด็นด้านสาธารณสุขกลายมาเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนนึกถึงอันดับแรก ๆ เราทุกคนกำลังมีความกังวล และไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพของตนเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวและมิตรสหายอีกด้วย ในขณะที่วิกฤตในปัจจุบันจะค่อยๆ สามารถคลี่คลายลงไปได้เมื่อเวลาผ่านไป แต่วิกฤติครั้งนี้ก็ได้ทำให้ผมมีโอกาสที่จะนึกย้อนมาถึงงานของเราที่ฟิลลิป มอร์ริส ประเทศไทย มากขึ้น และพิจารณาถึงสิ่งที่เรายังคงต้องทำให้สำเร็จในขณะที่องค์กรของเราต้องการมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนและสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ประเด็นที่ผมอยากพูดถึงในบทความนี้คือการที่องค์กรของเรามุ่งให้ความสำคัญด้านสุขภาพและสถานะปัจจุบันของธุรกิจของเรา เนื่องจากยังมีงานอีกหลายสิ่งที่เราต้องทำและสามารถทำร่วมกันได้

นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของฟิลลิป มอร์ริส ไทยแลนด์ ในปี 2560 ผมได้ไปเยี่ยมชมวัดไทยหลายแห่ง ได้เห็นเมืองต่างจังหวัดที่สวยงามมากมาย ได้ไปเยือนจังหวัดต่าง ๆ กว่า 50 จังหวัด และเดินทางสำรวจประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผมเปิดรับประเทศไทยอย่างเต็มตัวและซาบซึ้งมากที่คนไทยก็เปิดใจยอมรับผมด้วยเช่นกัน แต่เมื่อพูดถึงการสร้างสังคมไร้ควัน น่าแปลกใจที่ได้เห็นว่ายังมีความเข้าใจผิดและมีคนไม่เห็นด้วยอยู่มากในสังคมไทย

ในฐานะบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านธุรกิจนำเข้าบุหรี่ในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะปฎิรูปและปรับเปลี่ยนธุรกิจของเราเพื่อสร้างความยั่งยืน ไม่ใช่แค่สำหรับการดำเนินธุรกิจของเราเพียงเท่านั้น แต่รวมถึงสำหรับพนักงาน ลูกค้า และผู้บริโภคบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ด้วย เราได้เห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้านในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่ปัญหาสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงเรื่องการสูบบุหรี่ ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ เราได้เปิดเผยอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมาดปรารถนาของเราในการสร้างสังคมไร้ควันขึ้นในประเทศไทย ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (พีเอ็มไอ) บริษัทแม่ของเราได้ลงทุนด้านงบประมาณจำนวนมาก (กว่า $8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2551) เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไร้ควัน จนตอนนี้ พีเอ็มไอมีผลิตภัณฑ์ทางเลือกหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าการสูบบุหรี่อย่างต่อไป อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบในปัจจุบันของประเทศไทยยังคงปิดกั้นมิให้เราให้ข้อมูลและยังจำกัดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ของผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่

ปัจจุบัน ยังคงมีผู้สูบบุหรี่ไทยมากกว่า 10 ล้านคน แม้จะมีโปรแกรมหรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ตามช่องทางต่าง ๆ เราจึงควรตระหนักว่า ในขณะที่ผู้สูบบุหรี่บางส่วนต้องการเลิกสูบบุหรี่ แต่ก็จะยังมีผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ที่จะยังคงจะสูบบุหรี่ต่อไป

คำถามที่ตามมาคือพวกเขาเหล่านั้นมีทางเลือกอะไรอีกบ้างที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ต่อไป งานวิจัยจำนวนมากของพีเอ็มไอ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานวิจัยอิสระแสดงให้เห็นว่าทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่มีอยู่จริง ผลการศึกษาเหล่านั้นระบุว่าไอละอองจากผลิตภัณฑ์ไร้ควันของพีเอ็มไอมีสารประกอบที่เป็นอันตรายและอาจเป็นอันตราย (harmful and potentially harmful constituents  หรือ (HPHCs) โดยเฉลี่ยในระดับที่ต่ำกว่าควันบุหรี่ถึง 95% และมีความเป็นพิษน้อยกว่าควันบุหรี่ อีกทั้ง ไอละอองยังส่งผลเสียต่อคุณภาพอากาศภายในอาคารในระดับที่น้อยกว่าและไม่ได้เป็นแหล่งของควันบุหรี่มือสองด้วย การศึกษาทางคลินิกที่ดำเนินการโดยพีเอ็มไอยังพบว่าการเปลี่ยนจากการสูบบุหรี่มาใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกอย่างถาวรจะส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ ปัจจุบัน  70% ของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอ เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ไร้ควันประเภทอื่นๆ อย่างถาวรแล้ว โดยไม่เปลี่ยนกลับไปสูบบุหรี่อีก ตัวเลขนี้เป็นอัตราที่สูงกว่าผู้ที่เปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือการบำบัดด้วยนิโคตินทดแทนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีอัตราต่ำกว่า 20% ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเหล่านี้เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการสร้างสังคมไร้ควัน ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ไร้ควันมาแทนที่บุหรี่แบบเผาไหม้ สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญต่อสุขภาพของประชาชนได้ 

จากการที่ทางเลือกที่เป็นอันตรายน้อยที่สามารถใช้ทดแทนการสูบบุหรี่นั้นได้เกิดขึ้นแล้ว เรามุ่งมั่นที่จะพูดคุยอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแนวทางการสร้างสังคมไร้ควันในประเทศไทย และหวังว่าจะมีโอกาสที่นำไปสู่การสนทนาหารือที่เข้มข้นยิ่งขึ้น เราทราบดีว่าการสนทนาในลักษณะนี้ต้องการมากกว่าการสื่อสารแบบทางเดียวและหวังว่าจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเราและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมมากขึ้น คุณสามารถช่วยเราผลักดันการสนทนาเหล่านี้เพื่อนำไปสู่การพิจารณากฎหมายเพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์ไร้ควันได้ และช่วยทำให้อนาคตที่ไร้ควันบุหรี่เป็นจริงในประเทศไทยด้วยการตั้งคำถามว่าทำไมทางเลือกเหล่านี้จึงยังถูกห้ามอยู่

ผมจะคอยรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าเกี่ยวกับเส้นทางการสร้างสังคมไร้ควันของเราให้ทุกคนทราบเป็นระยะ โปรดรอติดตามข่าวสารใหม่ ๆ และขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากทุก ๆ คนครับ

เจอรัลด์ มาร์โกลีส
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
 


 

SHARE THIS ARTICLE
Girl in a jacket
Link facebook