สังคมไร้ควัน

กรณีศึกษา : ประเทศสหรัฐอเมริกา

และกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไร้ควัน

 

กรณีศึกษา : ประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไร้ควัน 


กฎหมายในสหรัฐอเมริกาออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดความเสี่ยงของบุหรี่ และองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Food and Drug Administration: U.S. FDA) ก็ได้จัดทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบเพื่อประโยชน์แก่ผู้สูบบุหรี่  เพราะประชากรกว่า 34 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาสูบบุหรี่ การมีทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าสำหรับพวกเขาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น กฎหมายของสหรัฐอเมริกามีส่วนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางเลือก ไม่ว่าเป็น ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน หรือบุหรี่ไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการรับผิดชอบในการตรวจสอบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวด 

 

การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไร้ควัน 

องค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน หรือผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่นั้น การวางจำหน่ายผู้ผลิตจำเป็นต้องยื่นขอการรับรองจากทางองค์การอาหารและยาก่อนวางจำหน่าย

ในเดือนตุลาคม 2019 องค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) ได้อนุญาตให้มีการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีการปรับลดความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ของ ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นครั้งแรก และในเดือนกรกฎาคม 2020 ได้มีการอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ไร้ควันที่ใช้การให้ความร้อนแก่ใบยาสูบเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ปรับลดความเสี่ยง และได้รับอนุญาตให้มีการจัดจำหน่ายและครอบครองอย่างถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

จากงานวิจัยพบว่า การเปลี่ยนจากบุหรี่เผาไหม้มาใช้ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนที่ได้รับอนุญาตนี้ ช่วยลดการได้รับสารเคมีที่เป็นอันตรายและอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย 15 ชนิดได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมไปถึงการประเมินทางพิษวิทยาพบว่าไอละอองจากผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อน มีสารก่อมะเร็งและสารเคมีที่เป็นพิษในระดับต่ำกว่าควันบุหรี่มากอีกด้วย  

มร. อังเดร คาลานท์โซโปลอซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ ได้กล่าวไว้ว่า “การตัดสินใจของเอฟดีเอที่อนุญาตให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนได้ในสหรัฐฯ นับเป็นก้าวสำคัญสำหรับผู้สูบบุหรี่ชาวอเมริกันกว่า 40 ล้านคน บางรายอาจเลิกสูบไป แต่สำหรับผู้ที่ตัดสินจะไม่เลิกสูบบุหรี่ ผลิตภัณฑ์ไร้ควันจะเป็นทางเลือกสำหรับพวกเขาแทนการสูบบุหรี่ ในเวลาเพียง 2 ปี มีผู้ใช้ 7 ล้าน 3 แสนคนทั่วโลก เลิกสูบบุหรี่และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควันแล้ว เราทุกคนที่พีเอ็มไอทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการทำให้ผลิตภัณฑ์ไร้ควันที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์มาแล้วอย่างเข้มข้นมาแทนที่บุหรี่แบบเผาไหม้ และประกาศจากเอฟดีเอครั้งนี้ จึงนับเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์” 


แน่นอนว่าทางเลือกที่ดีที่สุดคือไม่เริ่มต้นสูบบุหรี่ตั้งแต่แรกและควรเลิกสูบโดยสิ้นเชิง แต่ก็ยังมีผู้สูบบุหรี่จำนวนไม่น้อยที่ยังเลือกสูบบุหรี่ต่อไป การพัฒนา คิดค้น และวิจัยผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ลดความเสี่ยงในการสูบ ซึ่งผ่านกระบวนการตรวจสอบที่โปร่งใส และเข้มงวดนั้น จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ ที่รัฐบาล รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องควรศึกษาเพื่อร่วมกันหาทางออกที่ดีและยั่งยืนกว่าให้แก่สังคม 

 

SHARE THIS ARTICLE
Girl in a jacket
Link facebook