สังคมไร้ควัน

ญี่ปุ่น อัตราการลดลงของยอดขายบุหรี่

เพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่าเมื่อผลิตภัณฑ์ไร้ควัน

เริ่มเข้าถึงในวงกว้าง

ญี่ปุ่น อัตราการลดลงของยอดขายบุหรี่เพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า เมื่อผลิตภัณฑ์ไร้ควันเริ่มเข้าถึงในวงกว้าง 

 

รู้หรือไม่? ประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการลดลงของยอดขายบุหรี่เพิ่มเป็น 5 เท่า เมื่อผลิตภัณฑ์ไร้ควันถูกกฎหมาย และมีแนวโน้มว่าจะลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีรายงานการใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควันในระดับต่ำในสำหรับผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ 

 

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการเริ่มต้น “สังคมไร้ควัน” โดยมีปัจจัยหลักได้แก่ การที่รัฐบาลให้ผลิตภัณฑ์ไร้ควันมีการจัดจำหน่ายอย่างถูกกฎหมาย ผู้สูบบุหรี่รู้จักและเข้าใจผลิตภัณฑ์ไร้ควันมากขึ้น ผู้สูบบุหรี่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไร้ควัน และผลิตภัณฑ์ไร้ควันได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ 

 

มิถุนายน พ.ศ. 2562 รายงานการวิจัยของสมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา (American Cancer Society : ACS) ระบุว่า ยอดขายของบุหรี่ในญี่ปุ่นลดลง 1.8% ต่อปี หลังจากผลิตภัณฑ์ไร้ควันถูกกฎหมาย ยอดขายของบุหรี่ในญี่ปุ่นลดลงถึง 9.5% ต่อปี เช่นเดียวกับงานวิจัยอิสระฉบับ 2 ที่เผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 รายงานว่า แนวโน้มการขายผลิตภัณฑ์ไร้ควันอย่างถูกกฎหมายในญี่ปุ่น มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจากยอดขายในปี พ.ศ. 2559 สอดคล้องกับการลดลงของยอดขายบุหรี่ในปีเดียวกัน 

 

จากการศึกษากลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควันและประชากรทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น พบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควันในกลุ่มผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ หรือผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ข้อมูลยังยืนยันอีกด้วยว่าผลิตภัณฑ์ไร้ควันเข้าถึงเฉพาะผู้สูบบุหรี่วัยผู้ใหญ่ 

 

แน่นอนว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการเลิกบุหรี่และนิโคติน แต่ในความเป็นจริงหลายคนก็ยังไม่สามารถเลิกได้ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ไร้ควันจึงเป็นอีกทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้ที่อยากเลิกบุหรี่ 

 

Source: https://www.pmi.com/our-initiatives/unsmoke-your-mind/japan-what-s-happened-now-adult-smokers-are-free-to-make-better-choices 

 

 

SHARE THIS ARTICLE
Girl in a jacket
Link facebook