สังคมไร้ควัน

จดหมายถึง
ผู้ร่วมปกป้องเยาวชน ให้ไกลจากบุหรี่

แม้ว่าผลสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปี ลดลงจาก 9.7% ในปี 2560 เหลือ 6.2% ในปี 2564 อย่างไรก็ตาม การสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่สังคมยังมีความกังวล ซึ่งเราเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กและเยาวชนไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินทุกประเภท และเราสนับสนุนมาตรการควบคุมของภาครัฐที่จะช่วยยืนยันว่าผู้ที่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบและนิโคตินได้ คือ ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น และเราเชื่อว่าในฐานะผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาเพื่อปกป้องเยาวชนในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้

การปกป้องเยาวชนคือความรับผิดชอบที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เราจึงได้ดำเนินโครงการ Youth Access Prevention Program (YAP) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ป้องกันเยาวชนจากการเข้าถึงยาสูบ โดยการให้ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงปัญหาการสูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน รวมถึงแนวทางที่พวกเราสามารถทำได้เพื่อไม่ให้เยาวชนสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ ซึ่งรวมถึงการให้ข้อมูล และการสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายอายุขั้นต่ำของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ เราได้ออกแบบระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อปฏิบัติด้านการตลาดเพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบัติด้านการขายผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้ เรายังได้อบรมพนักงานขายกว่า 150 คนของเรา และสื่อสารไปยังร้านค้าพันธมิตรกว่า 25,000 ร้านค้า เพื่อสนับสนุนให้สังเกตอายุผู้ซื้อบุหรี่ สิ่งที่ง่ายที่สุดที่ท่านจะทำได้คือขอดูบัตรประชาชนจากผู้ซื้อหากไม่มั่นใจว่าผู้ซื้ออายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์หรือไม่ และปฏิเสธการขายให้กับลูกค้าที่เป็นเยาวชน

โครงการ YAP ไม่เพียงจะช่วยป้องกันการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับเยาวชน แต่ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ร้านค้าของท่านปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ที่กำหนดห้ามขายหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 30,000 บาท นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของท่าน ครอบครัว และร้านค้าของท่านอีกด้วย

เรายังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จมากขึ้น และสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน เราใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการสนับสนุนโครงการ YAP เพื่อป้องกันเยาวชนจากการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพราะความร่วมมือจากท่านจะช่วยป้องกันเยาวชนจากอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ได้

การทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมที่เราอยู่อาศัยและทำธุรกิจได้อย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

เจอรัลด์ มาร์โกลีส
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
 

 

67 KB
SHARE THIS ARTICLE
Girl in a jacket
Link facebook