สังคมไร้ควัน

จดหมายถึง
ผู้ร่วมวิสัยทัศน์สังคมไร้ควัน

"เราตัดสินใจปฏิรูปธุรกิจของเราเพื่อสร้างสังคมไร้ควัน
ซึ่งเราเข้าใจดีกว่าเป้าหมายดังกล่าวจะสำเร็จได้เร็วขึ้น หากหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ยอมรับในแนวทางแบบร่วมสมัย ที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็นแนวทางที่ส่งเสริมนวัตกรรมและเชิญชวน
ให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเปิดกว้าง"

เจอรัลด์ มาร์โกลีส
กรรมการผู้จัดการ
 

ผมหวังว่าท่านและครอบครัวรวมไปถึงทีมงานของท่านจะปลอดภัยดี และขอให้ทุกท่านรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ระลอกล่าสุดที่ค่อนข้างรุนแรงนี้ได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากการแพร่ระบาดของโรคร้ายที่กำลังสร้างปัญหาสาธารณสุขให้กับประเทศแล้ว การสูบบุหรี่ก็ยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม พิษภัยและอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก็อาจลดลงได้ หากเราให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์และทุกคนให้ความร่วมมือกัน ช่วยกันหาทางแก้ไขอย่างมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน

ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตยาสูบ ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (พีเอ็มไอ) ได้ทำหน้าที่ในส่วนของเรา ด้วยการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ที่จะจัดสรรทรัพยากรสำคัญของเราไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไร้ควัน เพื่อเป้าหมายในการแทนที่บุหรี่แบบเผาไหม้ทั้งหมดให้เร็วที่สุด

บุหรี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของนิโคตินที่เป็นอันตรายที่สุด แต่สิ่งที่ทำให้บุหรี่เป็นอันตรายไม่ใช่นิโคติน แต่เป็นควันที่เกิดจากการเผาไหม้ การลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพีเอ็มไอ ทำให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ไร้ควันซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าบุหรี่แบบเผาไหม้สำหรับผู้สูบบุหรี่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ยังคงจะสูบบุหรี่ต่อไป แม้ผลิตภัณฑ์ไร้ควันจะไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง โดยสิ้นเชิง แต่ผลการศึกษาวิจัยแบบอิสระที่เพิ่มมากขึ้น และหน่วยงานด้านสาธารณสุขชั้นนำระดับโลกจำนวนมากที่ยืนยันถึงผลการวิจัยเหล่านั้น แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ไร้ควันเหล่านี้เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 31 พฤษภาคมเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และหัวข้อในการรณรงค์ของปีนี้คือ "มุ่งมั่นที่จะเลิกสูบ (Commit to Quit) " เป็นที่ทราบกัน ว่าการเลิกบุหรี่หรือไม่เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่แรกนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ก็จะยังมีผู้สูบบุหรี่จำนวนหนึ่งที่ตัดสินใจไม่เลิกบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่เหล่านี้ตระหนักดีถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเอง แต่พวกเขาก็ยังคงติดกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ นิโคตินและรสชาติของบุหรี่ ปัจจุบันมีผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกอยู่ประมาณ 1.1 พันล้านคน ขณะที่ประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่อยู่ 10.7 ล้านคน ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นอาจจะเป็นคนที่เรารัก คนในครอบครัวของเรา เพื่อนและเพื่อนบ้านของเรา หรือหลาย ๆ คนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานและหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เราทำงานด้วย

พวกเขาสมควรมีทางเลือกที่ดีกว่า

ในขณะที่หลายประเทศตระหนักถึงบทบาทของผลิตภัณฑ์ไร้ควันที่มีประสิทธิภาพและมีหลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ในการช่วยให้ผู้ที่ยังเสพติดนิโคตินสามารถห่างไกลจากบุหรี่ได้ แต่ประเทศไทยกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น น่าเสียดายที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกห้ามจำหน่ายและนำเข้า ทำให้ผู้สูบบุหรี่ยังคงต้องบริโภคบุหรี่แบบเผาไหม้ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตต่อไป หรือบางคนอาจต้องยอมกระทำผิดกฎหมาย โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการควบคุมอย่างถูกกฎหมาย รวมถึงไม่มีการจำกัดอายุของผู้ซื้อ

ประเทศไทยจึงต้องการกฎระเบียบที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนทางเลือกที่ดีกว่า

การทำงานร่วมกันแบบมีข้อมูลความรู้และมุ่งเน้นแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้จริง จะทำให้เราสามารถสร้างสังคมไร้ควันให้กับทุกคนได้ และอาจจะทำได้เร็วขึ้นกว่าที่เราเคยคาดไว้

ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเหล่านี้ เมื่อใช้ร่วมกับมาตรการควบคุมยาสูบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเน้นที่การป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่และการส่งเสริม ให้เลิกบุหรี่ จะช่วยทำหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ได้

แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ เราจำเป็นต้องมีกฎระเบียบที่เหมาะสมและการสนับสนุนจากทุกคนในสังคม การสนับสนุนและความเชื่อมั่นจากท่าน สามารถช่วยให้เราสร้างสังคมไร้ควันได้ และเนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2564 (31 พฤษภาคม) นี้ เราขอเชิญชวนให้ท่านให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถทำงานเพื่อเร่งให้เกิดความก้าวหน้า และช่วยให้ผู้สูบบุหรี่ชาวไทยทุกคนพบทางเลือกที่ดีกว่าบุหรี่ได้ 

เจอรัลด์ มาร์โกลีส
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
 

 

 

SHARE THIS ARTICLE
Girl in a jacket
Link facebook