สังคมไร้ควัน

จดหมายถึงทุกคน
ที่ฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าเดิม

จดหมายถึงทุกคน ที่ฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าเดิม

ขณะนี้เรากําลังยืนอยู่ตรงทางแยกที่จะนําเราไปสู่อนาคตสองแบบที่ไม่เหมือนกัน แบบที่หนึ่งซึ่งเต็มไปด้วย ความแตกแยก ข้อกังขา และความไม่เชื่อใจ ส่วนอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นอนาคตที่เต็มไปด้วยเหตุผล ข้อเท็จจริงและวิทยาศาสตร์อนาคต ซึ่งการลงมือดําเนินการด้วยความมุ่งหมายและร่วมแรงร่วมใจจะก่อให้เกิดโลกที่มีความยั่งยืนและเท่าเทียมกันยิ่งขึ้น

ด้วยความเป็นคนมองโลกในแง่ดี ผมเลือกสนับสนุนอนาคต แบบที่สอง ผมเชื่อว่าเราสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมได้ และในฐานะที่เป็นพ่อ เป็นสามี เป็นพลเมือง และเป็นซีอีโอคนใหม่ของ Philip Morris International (PMI) ผมจะทําหน้าที่ในส่วนของผมอย่างเต็มที่เพื่อสร้างอนาคตนี้ให้เป็นจริงขึ้นมา

เมื่อผมลองคิดว่า PMI จะช่วยสร่างอนาคตที่ดีกว่าเดิมนี้ได้อย่างไรบ้าง ผมมองเห็นสิ่งที่ต้องทําอย่างหนึ่งซึ่งโดดเด่น เหนือกว่าสิ่งอื่นใด นั่นคือการนําเสนอทางเลือกที่ดีกว่า ซึ่งจะแทนที่การสูบบุหรี่ให้กับผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งงหญิงและชายที่ยังคงจะสูบบุหรี่ต่อไปให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ และเมื่อบริษัทของเรายังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจในการสร้างสังคมไร้ควัน ผมก็จะทําทุกอย่างที่ทำได้เพื่อต่อยอดจากความก้าวหน้าที่ผู้นำคนก่อนๆ ได้สร้างไว้และเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้น

เมื่อ 5 ปีก่อน แทบจะเรียกได้ว่ารายได้สุทธิของเราร้อยละ 0 มาจากผลิตภัณฑ์ไร้ควัน (Smoke-Free Products) แต่ในปี 2563 เกือบร้อยละ 25 ของรายได้สุทธิของ PMI มาจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการปรับโฉมธุรกิจของเราตั้งแต่ฐานรากและการลงทุนนับพันล้านดอลลาร์ ในการวิจัยและพัฒนาทางเลือกที่ดีกว่า ขณะนี้เรากําลังเดินหน้าเต็มที่เพื่อสร้างโลกที่ไร้ควันบุหรี่

ภายในปี 2568 เราต้ังเป้าหมายไว้ว่าเราจะเป็น บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ไร้ควัน โดยกว่า ร้อยละ 50 ของรายได้สุทธิของเรามาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็น นวัตกรรมเหล่านี้ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สร้างแรงจูงใจและ ยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ และภายในปีนั้น เรายังได้ตั้งเป้าหมายให้ผลิตภัณฑ์ไร้ควันของเรามีจําหน่ายใน 100 ประเทศทั่วโลก เพิ่มจากกว่า 60 ประเทศในปัจจุบัน

แม้ว่าเป้าหมายของเราจะมีความท้าทายมาก แต่มันก็สะท้อน ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง ความสําเร็จที่เราได้รับมา และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ภายในปี 2568 เราจะ:

• เดินหน้าลงทุนด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และนําเอาวิธีการ ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการดําเนินการ ทุกอย่างของเราอย่างต่อเนื่อง

• ทําให้ PMI เป็นบริษัทที่ผู้คนอยากมาทํางานด้วย มีความหลากหลาย และให้ความใส่ใจสําหรับทุกคน โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานทุกคนได้รับ การสนับสนุนให้ทําหน้าที่ได้อย่างดีที่สุด

• สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยอาศัยความเป็นบริษัทระดับโลกของเรา

• เดินหน้ายกระดับผลการดําเนินงานของเราอย่างต่อเนื่องในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการแก้ไขปัญหาเรื่องผลกระทบ ของผลิตภัณฑ์ของเรา โดยการเลิกผลิตบุหรี่และนําเสนอ ผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อให้ผู้สูบบุหรี่เปลี่ยนมาใช้โดยเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้

• เพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาสูบและนิโคติน โดยใช้ความเชี่ยวชาญของเราในด้านชีววิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนความสามารถของเรา เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่ดีกว่าเดิม

เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการให้เกิดขึ้นนั้นมีมากมายมหาศาล แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าหวาดเกรงแต่อย่างใด อย่างน้อยก็ในสายตาของผู้ที่เชื่อในการทุ่มเทสรรพกําลังและทรัพยากรของเรา ปัญหาอุปสรรคที่ยิ่งใหญที่สุดที่เราต้องก้าวข้ามก็คือความคิดแบบเดิม ๆ เป็นเรื่องง่ายมากที่จะปล่อยให้อารมณ์และความเชื่อที่มีมาแต่เดิมมีอิทธิพลเหนือหลักฐาน ทางวิทยาศาสตร์ และยึดติดอยู่กับความคิดความเชื่อแบบเดิมแทนที่จะสนับสนุนอุดมการณ์ร่วมกัน

นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคือ การนําเสนอแนวคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ รวมทั้ง การแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือได้ในคําสัญญาของเรา ผ่านการลงมือทําอย่างจริงจังความโปร่งใส และหลักฐานที่พิสูจน์ได้ และเดินหน้าทํางานต่อไป อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่สามารถร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วขึ้น 

มาร่วมมือกันสร้างอนาคตที่ไร้ควันบุหรี่ไปด้วยกันครับ

Jacek Olczak

ซีอีโอ Philip Morris International

 

SHARE THIS ARTICLE
Girl in a jacket
Link facebook