ลงชื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 

เป็นเวลากว่าทศวรรษที่ ฟิลลิป มอร์ริส ได้คิดค้นนวัตกรรม เพื่อเป็นทางเลือกที่อาจลดความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ให้กับผู้สูบบุหรี่ที่ตัดสินใจจะใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อไป เป็นที่น่าเสียดายที่ผู้สูบบุหรี่ไทยไม่ได้รับโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางเลือกนี้ เนื่องจากยาสูบไร้ควันไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายหรือนำเข้าในประเทศไทยได้ แต่หนึ่งเสียงของคุณจะเป็นพลังเพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมยาสูบและสร้าง ‘‘สังคมไร้ควัน’’ ให้กับประเทศไทย

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ นำรายชื่อและความคิดเห็นของข้าพเจ้าเสนอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ การนำรายชื่อและความคิดเห็นของข้าพเจ้าไปใช้ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้าใดๆ ทั้งสิ้น