วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลิตภัณฑ์ไร้ควันและคุณภาพอากาศในอาคาร

ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันได้รับการออกแบบมาเพื่อลดจำนวนสารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาในพื้นที่เมื่อเทียบกับปริมาณสารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาจากควันบุหรี่

 

ความเสถียรและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการและผลิตภัณฑ์ในชีวิตจริง

เกิดอะไรขึ้นเมื่อทดลองผลิตภัณฑ์นอกห้องปฏิบัติการ?

เราได้ทำการเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยคำนึกถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพความชื้นและอุณหภูมิต่าง ๆ  และคิดอย่างอย่างรอบคอบเกี่ยวกับตัวแปรเหล่านี้

เรายังคำนึงด้วยว่าคนเราต่างมีพฤติกรรมการสูบที่แตกต่างกัน และพฤติกรรมเหล่านี้อาจแตกต่างจากเงื่อนไขที่เราจำลองในห้องปฏิบัติการ นอกจากว่าเราจะทดสอบด้วยพฤติกรรมการสูบหลากหลายรูปแบบ

ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าการวัดผลของเรามีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เราทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราในสภาวะเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จำลองสถานการณ์ที่เป็นไปได้ ซึ่งเราได้ใช้ผลลัพธ์เหล่านี้เพื่อปรับปรุงการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพราฉนั้นข้อนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควันในชีวิตจริง ส่วนประกอบของละอองลอยจะยังคงอยู่ภายใต้ตัวแปรที่เรากำหนดและเข้าใจ

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเป็นเพียงก้าวแรกไปสู่อนาคตที่ไร้ควัน การทดสอบความเป็นพิษ การศึกษาทางคลินิกและการยอมรับของผู้บริโภคล้วนให้ข้อมูลที่มีค่า โดยช่วยทำให้เราได้นำข้อมูลเหล่านี้กลับมาใช้ในการออกแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของเรา ซึ่งก็คือการเสริมสร้างผลกระทบที่ดีต่อสุขภาพของประชากรและผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่


SHARE THIS ARTICLE
Girl in a jacket
Link facebook