ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่กำลังเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควันซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแทนการสูบบุหรี่ 

 

ผลิตภัณฑ์ไร้ควันได้มีการทดลองเปิดตัวครั้งแรกในปี 2557 ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ก่อนจะเปิดตัวทั่วประเทศในญี่ปุ่น อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งนับตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2561 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีจำหน่ายในเมืองสำคัญในกว่า 57 ประเทศ ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่หลายล้านคนได้เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน

เพื่อให้สร้างผลกระทบเชิงบวกสูงสุดที่เป็นไปได้ที่จะเกิดกับสุขภาพของประชาชน สิ่งสำคัญคือผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ต้องเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควันแบบสมบูรณ์โดยไม่เปลี่ยนกลับไปสูบบุหรี่อีก  ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่อยู่ในปัจจุบันก็ต้องไม่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์นี้

การตั้งคำถามถึงความถูกต้องเหมาะสมทางสาธารณสุข รวมถึงคำถามที่ว่าผลิตภัณฑ์ไร้ควันจะเป็นการเพิ่มจำนวนผู้สูบบุหรี่หรือไม่ หรือจะทำให้ผู้ที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จแล้วกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบอีกหรือไม่ พีเอ็มไอจึงได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อแก้ไขข้อกังวลเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น เราได้จัดทำโปรแกรมประเมินการรับรู้และพฤติกรรม (Perception and Behavior Assessment Program) ก่อนปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด รวมถึงการศึกษาการเฝ้าระวังในระยะยาวเพื่อติดตามผลที่ไม่พึงประสงค์

 


follow

 

footer
© 2021.PHILIP MORRIS TRADING (THAILAND) CO.,LTD. PRIVACY POLICY