วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เหตุใดผลิตภัณฑ์ไร้ควันจึงยังต้องมีนิโคติน ?

ผลิตภัณฑ์นิโคตินทำให้เกิดการเสพติดและไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง แต่นิโคตินไม่ใช่ตัวการหลักของโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่

ในการจะทำให้ผลิตภัณฑ์ไร้ควันบรรลุผลสำเร็จในการลดอันตราย ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีความเสี่ยงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง และเป็นทางเลือกที่ยอมรับได้สำหรับผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบันเพื่อที่พวกเขาจะได้เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ นอกจากรสชาติและความรู้สึกในแง่มุมอื่น ๆ แล้ว ปริมาณการได้รับนิโคตินเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการที่ผลิตภัณฑ์นั้นจะได้รับการยอมรับจากผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่

 

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงหรือไม่? 

ผลิตภัณฑ์ที่มียาสูบและ/หรือนิโคตินนั้นก่อให้เกิดการเสพติดและไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง ผู้เยาว์ สตรีมีครรภ์ หรือสตรีที่ให้นมบุตร และผู้ที่มีสภาวะทางสุขภาพ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวาน ไม่ควรใช้ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนิโคติน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เยาว์ไม่ควรเข้าถึงยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนิโคติน

จากผลการศึกษาวิจัยอิสระอีกหลายการศึกษาแสดงให้เห็นว่าถึงแม้นิโคตินจะไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง แต่มันไม่ใช่สาเหตุหลักของการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่

อันตรายของการสูบบุหรี่ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสารเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อยาสูบถูกเผาไหม้ การกำจัดการเผาไหม้มีผลให้สารประกอบที่เป็นอันตราย ซึ่งเรียกว่าส่วนประกอบที่เป็นอันตรายและอาจเป็นอันตราย (HPHCs) ลดระดับลงเป็นอย่างมาก และเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไร้ควัน นอกจากการลดหรือกำจัด HPHCs เป้าหมายของเรายังรวมถึงการส่งมอบการรับรู้รสชาติและระดับนิโคตินที่เทียบได้กับการสูบบุหรี่ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ตัดสินใจจะสูบบุหรี่ต่อไปสามารถเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์

 

“ลำพังตัวนิโคตินเองนั้นไม่เป็นอันตรายและหากเราสามารถให้นิโคตินในรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพในฐานะผลิตภัณฑ์ทดแทนบุหรี่ เราก็จะช่วยหลายล้านชีวิตได้”

 

SHARE THIS ARTICLE
Girl in a jacket
Link facebook