วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเข้าใจเก่า ๆ เกี่ยวกับทาร์

ที่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด


“ทาร์” คืออะไร?

ทาร์ เป็นเพียงน้ำหนักรวมของอนุภาคของแข็งและของเหลวที่ตกค้างในควันบุหรี่หลังจากหักน้ำหนักของนิโคตินและน้ำออกแล้ว หรือที่นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเรียกมันว่า Nicotine Free Dry Particulate Matter (NFDPM) 

 

ซึ่งการวัดนี้จะรายงานผลเป็นน้ำหนัก “ทาร์” ต่อบุหรี่หนึ่งมวน แต่ปัญหาคือน้ำหนักที่ได้นี้ จะไม่ได้บ่งบอกถึงองค์ประกอบของสารตกค้าง ดังนั้นมันอาจจะมีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นพิษสูงอยู่มาก หรือมีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นพิษต่ำอยู่น้อย หรืออาจจะตรงกันข้ามเลยก็ได้ ดังนั้นเราจะไม่มีทางทราบได้จากวิธีการนี้ เพราะสิ่งที่ได้ก็คือข้อมูลน้ำหนักเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันทางด้านสาธารณสุขและทางด้านวิทยาศาสตร์ว่า “ทาร์" ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงหรืออันตรายที่ถูกต้องหรือแม่นยำ และการวัดความอันตรายจากค่า "ทาร์" นั้นสามารถทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้ ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไม รัฐบาลและองค์กรสาธารณสุขหลายแห่งจึงได้สนับสนุนให้ถอดการตรวจวัดทาร์ ออกจากบรรจุภัณฑ์บุหรี่นั่นเอง

โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกมาปฏิเสธการระบุผลการวัดระดับทาร์สำหรับผู้บริโภค โดยกล่าวไว้ในรายงานล่าสุดเกี่ยวกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบว่า "ไม่จำเป็นต้องวัดระดับของทาร์ เนื่องจากมันไม่ใช่สิ่งที่ยึดเป็นหลักได้ และระดับที่ได้ก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด”

ส่วนสหภาพยุโรปก็ได้มีระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์ยาสูบปี 2014 ซึ่งออกมาชี้แจงเช่นกันว่าการวัดระดับของทาร์ เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ถูกต้องในการระบุระดับความอันตรายของบุหรี่ “การบ่งชี้ระดับของทาร์, นิโคติน และคาร์บอนมอนอกไซด์บนซองบุหรี่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำให้เกิดความเข้าใจผิด และทำให้ผู้บริโภคเชื่อว่าบุหรี่บางชนิดมีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่อื่น ๆ”

เพราะบุหรี่ "ทาร์ต่ำ" 1 มิลลิกรัม ก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร้ายแรงเช่นเดียวกันกับบุหรี่อื่น ๆ เพราะการเผาไหม้ของยาสูบทำให้เกิดควันที่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายและอาจเป็นอันตรายในระดับสูง เช่นเดียวกันกับบุหรี่ “ทาร์สูง”

ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ หรือผลิตภัณฑ์ไร้ควัน เช่น ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน ก็ตาม การวิเคราะห์ระดับของสารพิษแต่ละตัว (เช่น เบนซิน) ที่ปรากฏในควันหรือไอละอองนั้นสำคัญกว่ามาก เนื่องจากเป็นวิธีที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายมีความเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสุขภาพอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่

จากรายงานชิ้นสำคัญของสถาบันการแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา ชื่อว่า “Clearing the Smoke” ยังได้ระบุไว้ว่า “สำหรับโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาสูบ การลดความเสี่ยงของโรคโดยการลดการสัมผัสสารพิษจากยาสูบนั้นมีความเป็นไปได้” 

โดยผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน (Heated Tobacco Product) ของฟิลลิป มอร์ริส ไม่มีการเผาไหม้ยาสูบ แต่ในทางกลับกัน ยาสูบจะถูกให้ความร้อนเพื่อสร้างไอละอองที่มีระดับสารเคมีอันตรายต่ำกว่าปกติโดยเฉลี่ย 90% ซึ่งระดับนี้รวมถึงเมื่อเทียบกับบุหรี่ขนาด 1 มิลลิกรัม เรายังได้แสดงให้เห็นว่าไอละอองของ ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน Platform 1 ไม่มีอนุภาคคาร์บอนสีดำที่เป็นของแข็ง ซึ่งมีอยู่ในควันบุหรี่ทั่วไปอีกด้วย สรุปแล้ว การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าไอละอองจากผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนนั้นมีพื้นฐานที่แตกต่างกันกับควันบุหรี่

แม้ว่าจะยังคงพบสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน แต่องค์ประกอบของมันแตกต่างกันมาก ซึ่งไม่ได้ให้ข้อมูลที่มีความหมายเพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ สถาบันเพื่อการประเมินความเสี่ยงแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน (BfR) ทำการประเมินทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจวัดระดับ NFDPM ของผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนของฟิลลิป มอร์ริส และออกคำแนะนำว่า “ถึงแม้ว่าค่า NFDPM สำหรับผลิตภัณฑ์ HNB จะสามารถคำนวณได้ตามหลักการสำหรับบุหรี่ทั่วไป แต่การเปรียบเทียบโดยตรงจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARE THIS ARTICLE
Girl in a jacket
Link facebook