วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ไร้ควัน

 

  

กระบวนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามหลักการ “คุณภาพโดยการออกแบบ” ซึ่งหมายความว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อกำจัดหรือลดระดับสาร HPHC ที่พบในละอองลอยเมื่อเทียบกับที่พบในควันบุหรี่

 

วิทยาศาสตร์ของละอองลอย (Aerosol)

อนุภาคที่มีขนาดเล็กมาก เช่น อนุภาคละอองน้ำหรือของแข็งที่ละเอียดจะไม่ตกลงมาเมื่อมีมีก๊าซอยู่ล้อมรอบ แต่จะก่อตัวเป็นสารแขวนลอยเรียกว่า ละอองลอย วิทยาศาสตร์ของละอองลอยมีบทบาทพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไร้ควัน คุณสมบัติทางเคมีของละอองลอยที่สูดดมเข้าไปนั้นมีความสำคัญเนื่องจากสารละอองลอยจะถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายและมีผลกระทบทางชีวภาพ ควันบุหรี่เป็นละอองลอยชนิดหนึ่ง นอกเหนือจากละอองน้ำแล้วยังมีสารเคมีอีกกว่า 6,000 ชนิดที่พบในควันบุหรี่ในปัจจุบัน อนุภาคคาร์บอนที่เป็นของแข็งก็พบได้ในควันบุหรี่โดยเกิดจากการเผาไหม้ของยาสูบ ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน และผลิตภัณฑ์สูบไออิเล็กทรอนิกส์ก็สร้างละอองลอยเช่นกัน แต่มันมีองค์ประกอบต่างจากควันบุหรี่ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ทำงานโดยไม่มีการเผาไหม้ อนุภาคคาร์บอนที่เป็นของแข็งจึงไม่ปรากฏในละอองลอย แต่จะมีเพียงละอองของของเหลวเท่านั้น

ควันบุหรี่เป็นละอองลอยชนิดหนึ่ง นอกเหนือจากละอองน้ำแล้วยังมีสารเคมีอีกกว่า 6,000 ชนิดที่พบในควันบุหรี่ในปัจจุบัน อนุภาคคาร์บอนที่เป็นของแข็งก็พบได้ในควันบุหรี่ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของยาสูบ  


สารประกอบชนิดใดที่พบในละอองลอยผลิตภัณฑ์ไร้ควันและในควันบุหรี่ ?

ที่พีเอ็มไอเราได้ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของละอองลอยหลายชนิดมานานนับทศวรรษ เราได้รวบรวมรายชื่อสารเคมี 58 ชนิดที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ควันบุหรี่และละอองลอยของผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ตามแนวทางและข้อบังคับของหน่วยงานด้านสุขภาพ เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและยา (FDA) โดยรายชื่อดังกล่าวประกอบด้วยองค์ประกอบที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์  ซึ่งเป็นเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลดอันตรายดังกล่าวในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยการตรวจสอบติดตามผลอย่างรอบคอบ เราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมายในการกำจัดหรือลดองค์ประกอบเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดได้หรือไม่ นอกเหนือจากการพุ่งเป้าไปที่องค์ประกอบที่รู้จัก เรายังทำการวิเคราะห์เพื่อระบุองค์ประกอบที่อาจเกิดขึ้นจากการวิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์ของเราอีกด้วย นักวิทยาศาสตร์ของเราต้องเอาชนะความท้าทายต่างๆในการวิเคราะห์เพื่อระบุและหาปริมาณขององค์ประกอบเหล่านี้ เนื่องด้วยความหลากหลายทางเคมี

 

“ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลดอันตรายดังกล่าวในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้”

 

ฟิสิกส์ของละอองลอย

ขนาดอนุภาคของละอองลอย

ขนาดของละอองน้ำในผลิตภัณฑ์ไร้ควันมีบทบาทสำคัญในการสูดดม ละอองน้ำในละอองลอยผลิตภัณฑ์ไร้ควันนั้นไม่ได้มีขนาดเท่ากันทั้งหมด มันจะอยู่ในช่วงขนาดหนึ่งในหน่วยไมโครเมตร และอนุภาคส่วนใหญ่จะต้องมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตรเพื่อให้หายใจรับเข้าไปได้
 


SHARE THIS ARTICLE
Girl in a jacket
Link facebook