วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประเมินผลทางพิษวิทยา

เราหาข้อมูลศักยภาพของผลิตภัณฑ์ไร้ควันเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่

 

หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ไร้ควันได้รับการพัฒนาและแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์นี้ก่อให้เกิด HPHCs ในไอละอองในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับที่พบในควันบุหรี่ จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินผลทางพิษวิทยา การประเมินผลทางพิษวิทยาทำให้เราทราบเกี่ยวกับความเสียหายทางชีววิทยาของสิ่งที่มีชีวิตที่ไอละอองจาก RRP อาจก่อให้เกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับควันบุหรี่ และหากความเสียหายนั้นมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นกลไกทางชีวภาพที่อาจส่งผลให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับยาสูบหรือไม่ 

ข้อสำคัญคือข้อมูลทางพิษวิทยาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไร้ควันนั้นมีความเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับการที่ยังคงสูบบุหรี่ต่อไป เราจึงต้องทำการศึกษาทางคลินิกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบคำถามดังกล่าว อย่างไรก็ดี การประเมินผลทางพิษวิทยาเป็นการบ่งชี้ที่ดีมากถึงการลดความเสี่ยงและความมั่นใจในการดำเนินการศึกษาทางคลินิกต่อไป ผลลัพธ์จากการศึกษาทางพิษวิทยายังสามารถเสริมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทางคลินิกได้อีกด้วย การประเมินผลความเป็นพิษช่วยในการคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์ที่ไร้ควันดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะลดความเสี่ยงกว่าการที่ยังคงสูบบุหรี่หรือไม่

พิษวิทยาเชิงกฏหมาย  (Regulatory Toxicology)

พิษวิทยาเชิงกฏหมายมุ่งเน้นไปที่การประเมินความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ของเราในเซลล์ที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการและในสัตว์ทดลอง วัตถุประสงค์หลักของพิษวิทยาเชิงกฏหมายคือการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานกำกับดูแลว่าผลิตภัณฑ์ของเราตรงตามเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดไว้หรือไม่ เกณฑ์เหล่านี้รวมถึงข้อกำหนดสำหรับการผลิตและเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการทดสอบทางคลินิก ในกรณีของผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไร้ควัน จุดประสงค์คือเพื่อแสดงให้เห็นว่าความเป็นพิษของไอละอองจากผลิตภัณฑ์ที่ไร้ควันนั้นต่ำกว่าควันบุหรี่   

การประเมินพิษวิทยาเชิงกฏหมายจัดทำตามแนวปฏิบัติ Good Laboratory Practice (GLP) ซึ่งช่วยให้มั่นใจในความสม่ำเสมอ ความสอดคล้อง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการทำซ้ำ คุณภาพและความสมบูรณ์ของวิธีการทดสอบและผลลัพธ์จากการทดสอบ

 

พิษวิทยาเชิงผสานระบบ (Systems Toxicology) 

พีเอ็มไอเป็นผู้นำในการใช้ชีววิทยาแบบผสานระบบและนำไปใช้กับทางด้านพิษวิทยา ไม่เพียงแค่เราจะใช้ประโยชน์จากเทคนิคทางชีวภาพและการคำนวณที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างเต็มที่เท่านั้น แต่เรายังเป็นผู้นำในการพัฒนาวิธีการใหม่ที่อาจกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของอนาคต นอกจากนี้เรามีโปรแกรมการตรวจสอบที่ครอบคลุม ซึ่งเราได้แชร์อัลกอริทึมที่เราพัฒนาและข้อมูลที่จัดทำขึ้นด้วยการใช้คราวด์ซอสซิ่ง (Crowdsourcing)  ทำให้ข้อมูลทั้งหมดของเราพร้อมใช้งานสำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริง การตีความ และการเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของเรา

 

SHARE THIS ARTICLE
Girl in a jacket
Link facebook