วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระบวนการเผาไหม้ในบุหรี่

กระบวนการทางเคมีของการเผาไหม้ยาสูบทำให้เกิดสารเคมีที่เป็นอันตรายในระดับสูง

 

กระบวนการเผาไหม้ในบุหรี่ 

เชื้อเพลิง + ตัวออกซิไดเซอร์       =             ความร้อน                       =              พลังงาน  + ควันและเถ้า

(ยาสูบ)    (ออกซิเจนในอากาศ)   =       (แหล่งกำเนิดประกายไฟ)        =               (ความร้อนและแสงไฟ)

“สารประกอบหลายชนิดในควันเป็นสาเหตุหลักของโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่”

 

ในบุหรี่ การให้ความร้อน (ให้พลังงาน) กับยาสูบ (เชื้อเพลิง) ในสภาวะที่มีออกซิเจนอยู่ ทำให้เกิดการเผาไหม้ซึ่งทำให้เกิดควันเมื่อเกิดการเผาไหม้ อุณหภูมิที่ปลายบุหรี่อาจสูงกว่า 800 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิที่สูงนั้นก่อให้เกิดสารเคมีต่าง ๆ มากกว่า 6,000 ชนิด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารอันตรายหรืออาจเป็นอันตราย และสารประกอบหลายชนิดในควันนี้เป็นสาเหตุหลักของโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ เช่น มะเร็งปอด โรคหัวใจและถุงลมโป่งพอง

หน่วยงานด้านสุขภาพจำนวนมากเช่น องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (US FDA), สาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดทำรายการลำดับความสำคัญที่มีรายละเอียดของส่วนประกอบที่ถือว่าเป็นอันตรายและอาจเป็นอันตราย (HPHC)

ผลิตภัณฑ์ไร้ควันที่มีส่วนผสมของยาสูบของพีเอ็มไอ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ายาสูบจะไม่ร้อนมากถึงระดับอุณหภูมิที่เกิดการเผาไหม้ เมื่อตัดการเผาไหม้ออกไปได้ ก็เท่ากับเราลดหรือกำจัดการก่อตัวของ HPHCแต่ยังจำเป็นต้องให้ความร้อนกับยาสูบเพื่อให้นิโคตินและรสชาติจากยาสูบถูกปล่อยออกมา

 

1920x805
SHARE THIS ARTICLE
Girl in a jacket
Link facebook