วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รู้จัก Aerosal  ในผลิตภัณฑ์ไร้ควัน

รู้จัก Aerosol ในผลิตภัณฑ์ไร้ควัน

อนุภาคที่มีขนาดเล็กมาก เช่น อนุภาคของหยดน้ำ หรืออนุภาคของแข็งขนาดเล็กจะไม่เกาะตัวกันเมื่อโดนล้อมรอบด้วยก๊าซ แต่จะรวมตัวกันเป็นสารแขวนลอย ที่เรียกว่า “ละอองลอย”

คุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ของละอองลอย มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ดังนั้น การจำแนกลักษณะทางเคมีของละอองลอยจึงมีความจำเป็น เพราะสารเคมีในละอองลอยจะถูกสูดดม ถูกดูดซึม เข้าสู่ร่างกาย และส่งผลกระทางชีวภาพได้

ควันบุหรี่เป็นละอองลอยชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยหยดน้ำและสารเคมีต่าง ๆ กว่า 6,000 ชนิด นอกจากนั้นมันยังมีอนุภาคคาร์บอนที่เป็นของแข็งอยู่ภายในอีกด้วย ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการเผาไหม้ของยาสูบนั่นเอง

แต่สำหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อน และผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า (e-vapor) ถึงแม้จะผลิตละอองลอยออกมาเช่นเดียวกัน แต่องค์ประกอบของมันแตกต่างจากควันบุหรี่อย่างมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ทำงานโดยไม่มีการเผาไหม้ ละอองลอยที่เกิดขึ้นจึงไม่มีอนุภาคคาร์บอนที่เป็นของแข็งอยู่ภายใน มีเพียงหยดของเหลวหรือไอละอองเท่านั้น


 Aerosal Science

Aerosol Chemistry 

สารประกอบอะไรบ้างที่เราพบในไอละอองของผลิตภัณฑ์ไร้ควัน และควันจากบุหรี่แบบเผาไหม้?

ที่ ฟิลลิป มอร์ริส เราศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของละอองลอยในรูปแบบต่าง ๆ มานานกว่าทศวรรษ เราได้รวบรวมรายชื่อสารเคมี 58 ชนิดที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ควันจากบุหรี่และไอละอองจากผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ตามแนวทางและข้อบังคับของหน่วยงานด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็น องค์การอนามัยโลก (WHO1) , องค์การอาหารและยา (FDA2)  และ สาธารณสุขแคนาดา (HC3)  โดยสารเคมีที่พบทั้ง 58 ชนิดนี้ มีส่วนประกอบที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ และนั่นคือเหตุผลว่าทำไม “ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน” ถึงได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อลดสารเคมีเหล่านี้ให้อยู่ในระดับที่ต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้  การตรวจสอบและติดตามผลอย่างรอบคอบ จะช่วยให้เราระบุได้ว่า ผลิตภัณฑ์ไร้ควันของฟิลลิป มอร์ริส จะสามารถบรรลุเป้าหมายในการกำจัดหรือลดสารเคมีอันตรายออกไปได้ทั้งหมดหรือไม่ 

นอกจากการตั้งเป้าหมายในการลดสารเคมีอันตรายในไอละอองจากผลิตภัณฑ์ไร้ควันแล้ว  นักวิทยาศาสตร์ของฟิลลิป มอร์ริสยังได้ทำการวิเคราะห์เพื่อหาสารอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากของผลิตภัณฑ์ของเรา นักวิทยาศาสตร์ของเราต้องเอาชนะความท้าทายในการวิเคราะห์เพื่อระบุและหาปริมาณองค์ประกอบของสารที่มีความหลากหลายทางเคมีเหล่านี้ 

[1] WHO Study Group on Tobacco Product Regulation Report on the Scientific Basis of Tobacco Product Regulation

[2] Harmful and Potentially Harmful Constituents in Tobacco Products and Tobacco Smoke; Established List

[3] Tobacco Reporting Regulations (SOR/2000-273)

 


SHARE THIS ARTICLE
Girl in a jacket
Link facebook