เรากำลังพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ไร้ควันและกำลังประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มงวด

 

การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงต่าง ๆ หลายโรคและเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร กลยุทธ์ในการควบคุมยาสูบในประเทศส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปที่มาตรการด้านอุปสงค์และอุปทานที่วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่ การลดการบริโภคยาสูบ และการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ มาตรการเหล่านี้ส่งผลให้จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา แต่อาจไม่สามารถกำจัดการสูบบุหรี่ไปได้อย่างสิ้นเชิง ในความเป็นจริงตามแนวโน้มของประชากรแล้ว คาดว่าจะมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 1,100 ล้านคนในปีพ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับทุกวันนี้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถเข้ามามีบทบาทในการคิดค้นวิธีแก้ปัญหานี้ได้ สาเหตุหลักของปัญหาการสูบบุหรี่เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว เพราะผลจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในหลายทศวรรษชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลักของโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่คือสารประกอบที่เป็นอันตรายและอาจเป็นอันตราย (Harmful and Potentially Harmful Constituents: HPHCs) ที่เกิดจากการเผาไหม้ของยาสูบ การเผาไหม้ก่อให้เกิดสารเคมีอันตรายจำนวนมากที่ตรวจพบในควันบุหรี่ และนี่คือเหตุผลที่เรากำลังพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยง* (Reduced-risk products: RRPs) สำหรับผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ โดยเราเรียกผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยงเหล่านี้ว่าผลิตภัณฑ์ไร้ควันซึ่งเราเชื่อว่าการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างสมบูรณ์มีแนวโน้มที่เกิดอันตรายน้อยกว่าการที่ยังสูบบุหรี่ต่อไป

 

การเผาไหม้เป็นตัวการที่ทำให้เกิดสารเคมีอันตราย ซึ่งส่วนใหญ่สามารถพบได้ในควันบุหรี่

 

ทางเลือกสำหรับผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่และเลือกที่จะสูบบุหรี่ต่อไป

ทางเดียวที่จะเลี่ยงความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ได้อย่างสิ้นเชิงคือการไม่เริ่มต้นสูบบุหรี่เลยตั้งแต่แรก  และสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่อยู่ในปัจจุบัน ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการเลิกบุหรี่ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่และต้องการสูบบุหรี่ต่อไป เป้าหมายของเราคือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ไร้ควันซึ่งเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่เมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่ต่อไป โดยพีเอ็มไอได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่เหล่านั้น

การนำเสนอผลิตภัณฑ์ไร้ควันเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่นั้นสมเหตุสมผล และเป็นมาตรการเสริมให้กับกลยุทธ์การควบคุมยาสูบในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้สูบบุหรี่ที่จะยังคงสูบบุหรี่ต่อไปนั้น การเสนอทางเลือกที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าในสิ่งที่เทคโนโลยีทำให้เป็นไปได้ และผู้สูบบุหรี่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล นโยบายและกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพควรอนุญาตให้ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยงที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว นโยบายเหล่านี้ควรเปิดโอกาสให้ผู้สูบบุหรี่มีโอกาสได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ ในขณะเดียวกัน เรามีความเห็นว่าประชากรกลุ่มที่ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น เยาวชน ยังสามารถได้รับการปกป้องได้เมื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทำงานร่วมกัน

 

นี่คือเหตุผลที่เรากำลังพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ไร้ควันสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างสมบูรณ์มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพน้อยกว่าการสูบบุหรี่แบบเผาไหม้ต่อไป

 

 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มงวดคือหัวใจของการพัฒนาและการประเมินผลผลิตภัณฑ์ไร้ควันของพีเอ็มไอ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาและการประเมินผลผลิตภัณฑ์ไร้ควันของพีอ็มไอได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมยาในการพัฒนานวัตกรรมยา พีเอ็มไอยึดมั่นในมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ระดับสูงและขั้นตอนการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ของพีเอ็มไอเป็นไปตามแนวทางฉบับร่างขององค์การอาหารและยา (FDA) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง (Modified Risk Tobacco Products) (ปี พ.ศ. 2555)

 


follow

 

footer
© 2021.PHILIP MORRIS TRADING (THAILAND) CO.,LTD. PRIVACY POLICY