ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควันอย่างสมบูรณ์ จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยกว่าการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง

PMTT_WEB
our-finding

 

 

follow

 

footer
© 2020.PHILIP MORRIS TRADING (THAILAND) CO.,LTD. PRIVACY POLICY