การดำเนินโปรแกรมตามการประเมินแบบทีละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

เป้าหมายของเราคือการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ไร้ควันที่เป็นอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีกว่าให้กับผู้สูบบุหรี่หลายล้านคนทั่วโลกที่ยังคงเลือกที่จะสูบบุหรี่ต่อไป

ในความเป็นจริงแล้วเป้าหมายของเราคือต้องการให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ซึ่งเราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ไร้ควันเข้ามาแทนที่บุหรี่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควันของเรา ส่งผลให้มีการลดความเสี่ยงของโรคลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่แล้ว เราจึงได้ดำเนินโปรแกรมการประเมินทางวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด โปรแกรมนี้ใช้แนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในด้านพิษวิทยา ตลอดจนวิธีการที่ใช้ระบบพิษวิทยาที่เป็นนวัตกรรมเพื่อการประเมินความเสี่ยง โปรแกรมของเราสอดคล้องกับคู่มือฉบับร่างเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง Modified Risk Tobacco Products (MRTP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา เราดำเนินการวิจัยตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล เช่น แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับห้องปฏิบัติการ Good Laboratory Practices(GLP) และแนวปฏิบัติทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practices(GCP) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

โปรแกรมการประเมินของเราครอบคลุมกิจกรรมหมดทุกด้าน

ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เริ่มแรกไปจนถึงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เหล่านี้เมื่อเข้าไปอยู่ในตลาด

 

1583573390000
risk-reduce

follow

 

footer
© 2021.PHILIP MORRIS TRADING (THAILAND) CO.,LTD. PRIVACY POLICY