ตั้งแต่ปี 2551 ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (พีเอ็มไอ) ทุ่มเทงบประมาณกว่า 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 180,000 ล้านบาท) และทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญระดับโลก กว่า 400 ราย เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อวิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เป็นอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการวิจัยและพัฒนาของพีเอ็มไอ เป็นไปตามมาตรฐานขั้นสูงของการทำการวิจัยและได้รับแรงบันดาลใจจากอุตสาหกรรมยา นอกจากนี้ พีเอ็มไอยังได้เปิดเผยผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจมาศึกษาทบทวนผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของเราได้

 

ทางเลือกที่ดีกว่า

“องค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่าจะมีผู้สูบบุหรี่มากกว่าพันล้านคนทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2568 ถึงแม้หลายๆ ประเทศจะเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบก็ตาม แน่นอนว่าการเลิกบุหรี่คือแนวทางที่ดีที่สุด แต่ก็ยังมีผู้สูบบุหรี่จำนวนมากที่ยังตัดสินใจจะสูบบุหรี่ต่อไป ผู้สูบเหล่านี้จึงควรมีทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงจากควันบุหรี่ ซึ่งเราเชื่อว่า เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอทางเลือกนั้นได้”

รู้หรือไม่...การเผาไหม้สร้างปัญหามากแค่ไหน

คุณรู้จักนิโคตินดีหรือยัง ?

การลดอันตรายจากการสูบบุหรี่

บุหรี่ VS ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน : ความแตกต่างของผลลัพธ์ต่อสุขภาพ

 

PM35672-re
16.07.27_PMI_Day 3-6333

การทดลองเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มงวดและโปร่งใสเป็นหัวใจสำคัญของการวิจัย พัฒนาและการประเมินผลิตภัณฑ์ไร้ควันของพีเอ็มไอ กระบวนการการวิจัยของพีเอ็มไอได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีปฏิบัติที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาเพื่อการพัฒนายาใหม่ นอกจากนี้ เรายังยึดมั่นในมาตรฐานทางการวิจัยอย่างเคร่งครัด  และวางแนวทางให้เป็นไปตามร่างคู่มือการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยงขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Modified Risk Tobacco Product Applications 2012)

การประเมินการลดความเสี่ยง

ผลการศึกษาจนถึงปัจจุบัน

เหตุใดผลิตภัณ์ไร้ควันจึงยังต้องมีนิโคติน

การประเมินผลทางพิษวิทยา

กระบวนการเผาไหม้ในบุหรี่

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไร้ควัน

 

follow

 

footer
© 2020.PHILIP MORRIS TRADING (THAILAND) CO.,LTD. PRIVACY POLICY