ประชาสัมพันธ์

การค้าบุหรี่ผิดกฎหมายในภาคใต้ยังคงพุ่งสูงขึ้นฟิลลิป มอร์ริส ช่ืนชมมาตรการปกป้องภาษีของภาครัฐ

Apr 6, 2020, 18:27 PM

· ผลการสำรวจซองเปล่าบุหรี่ (Empty Pack Survey) เผยสัดส่วนบุหรี่ไม่เสียภาษีในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 6.6% ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 

· สงขลาแชมป์บริโภคบุหรี่ไม่เสียภาษี 72.1% ตามมาด้วยสตูล 65.7% พัทลุง 60.8% และระนอง 34%

· การบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกช่วยปราบปรามการค้าบุหรี่ที่ผิดกฎหมาย

·ฟิลลิป มอร์ริส สนับสนุนการต่อต้านการค้าบุหรี่ที่ผิดกฎหมาย 

กรุงเทพฯ –ฟิลลิป มอร์ริส ชื่นชมการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกเพื่อปราบปรามการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายพร้อมร่วมมือยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดขึ้นในช่วงของการปรับเพิ่มภาษีที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม 2563 นี้

นายพงศธร อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์)จำกัด กล่าวว่า “เราขอชื่นชมมาตรการปราบปรามและการป้องกันเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมสรรพสามิตกรม ศุลกากร ตำรวจ และทหาร ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับข้อจำกัดต่างๆในการต่อสู้กับการค้าบุหรี่ไม่เสียภาษี เนื่องจากกลุ่มผู้ค้าที่หลบเลี่ยงได้ปรับวิธีการในการลักลอบนำเข้าบุหรี่หนีภาษี และยังมีทรัพยากรในการทำงานที่จำกัด อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานต่างก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว”

นายพงศธรเปิดเผยเพิ่มว่า “การลักลอบค้าบุหรี่ไม่เสียภาษีกลายเป็นทางเลือกของผู้สูบบุหรี่เนื่องจากราคาขายบุหรี่ที่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายและบุหรี่ไม่เสียภาษีมีความแตกต่างกันมากอยู่ที่ 30-40บาทต่อซอง เทียบกับราคาบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีราคาต่ำที่สุดในท้องตลาด ตัวเลขนี้จะขยับขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อมีการขึ้นภาษีสรรพสามิตในช่วงเดือนตุลาคมของปีนี้ จากการสำรวจซองเปล่าบุหรี่ (Empty Pack Survey) ซึ่งทำการสำรวจโดย นีลเส็น ระหว่าง วันที่ 1-23 ตุลาคมพ.ศ.2562 โดยการเก็บตัวอย่างซองเปล่าบุหรี่ที่ถูกทิ้งตาม ท้องถนนและสถานที่ทิ้งขยะสาธารณะจำนวน 10,000 ซอง (สำรวจด้วยวิธีการ Stratified Quota Sampling) พบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนบุหรี่ไม่เสียภาษีกลับมาเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก หลังจากมีสัดส่วนลดลงแล้วในปีก่อนหน้า โดยตัวเลือกขยับขึ้นมาเป็น 6.6%ในปี 2562 เพิ่มขึ้น  จาก 5.2% ในปี 2561

“แม้ว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายในเชิงรุกแต่ตัวเลขสัดส่วนบุหรี่ไม่เสียภาษีในปี 2562 ยังคงสูงกว่าตัวเลขในการสำรวจในปี 2559 ก่อนช่วงการปรับขึ้นเพดานภาษีในปี 2560 ที่อยู่ที่ระดับ 2.9%โดยเฉพาะภาคใต้ยังคงเป็นพื้นที่น่ากังวลมากที่สุด เนื่องจากผลการสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีสัดส่วนบุหรี่ไม่เสียภาษีสูงที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ผลการสำรวจระบุว่าจังหวัดสงขลามีสัดส่วนบุหรี่ไม่เสียภาษีมากที่สุดในประเทศ ในเดือนตุลาคม 2562 อยู่ที่ 72.1% ตามมาด้วยสตูล 65.7% พัทลุง60.8% และระนอง 34% ”นอกจากนี้นายพงศธรยังได้ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าทั้งจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุงต่างก็ติดสิบอันดับของจังหวัดที่มีอัตราการบริโภคบุหรี่มากที่สดุในประเทศจากผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากรพ.ศ. 2560 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

“หากรัฐบาลมุ่งมั่นเดินหน้านโยบายต่อสู้กับปัญหาบุหรี่และผลติภัณฑ์ยาสูบที่ไม่เสียภาษีก็จะถือเป็นโอกาสช่วยเพิ่มการจัดเก็บภาษีบุหรี่ให้ได้ตามเป้าหมายที่ 78,000 ล้านบาทด้วย” 

“บุหรี่ที่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายส่วนใหญ่มีราคาขายปลีกซองละ 60บาท ดังนั้นหากภาครัฐสามารถจัดการกับบุหรี่ที่ไม่เสียภาษีได้ทั้งหมดอาจจะช่วยให้ภาครัฐจัดเก็บภาษีได้เพิ่มอีก 4 พันล้านบาท ซึ่ง                           บริษัทฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐภายใต้มาตรการปัจจุบันและมาตรการใหม่เพื่อต่อสู้กับการค้าบุหรี่ที่ผิดกฎหมาย” นายพงศธร กล่าวทิ้งท้าย 

 

หมายเหตุบรรณาธิการ

การสำรวจซองเปล่าบุหรี่ (Empty Pack Survey) จัดทำขึ้นในประเทศไทยเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2552 โดย        นีลเส็น (Nielsen) ผู้ให้บริการ ด้านวิจัยการตลาดและสื่อระดับโลก โดยเก็บข้อมูลจากตัวอย่างซองบุหรี่ทิ้งแล้วประมาณ 10,000 ซอง ที่รวบรวมแบบสุ่มตามท้องถนนและสถานที่ทิ้งขยะสาธารณะ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

บริษัท สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

มิตรสีนี ชมบุญ (ก้อย) โทรศัพท์ 062-689-1455

Delivering a Smoke-Free Future

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (PMI หรือ พีเอ็มไอ) และเป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบจากต่างประเทศ เราเริ่มนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบของพีเอ็มไอ มาตั้งแต่ปี 2534 และมีพนักงานไทยที่มีความสามารถกว่า 300 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและความสำเร็จทางธุรกิจในการสร้างสังคมไร้ควัน

เราเป็นผู้นำในการปรับโฉมอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อสร้างสังคมไร้ควันและนำผลิตภัณฑ์ไร้ควัน (Smoke-freeProduct) มาแทนที่บุหรี่ซิกาแรตในที่สุดเพื่อประโยชน์ของสังคม บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ตัดสินใจจะบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อไป พีเอ็มไอ กำลังสร้างอนาคตใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ไร้ควันซึ่งแม้จะไม่ได้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ต่อไป ด้วยความสามารถอันหลากหลายในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยศูนย์วิจัยที่ทันสมัย และกระบวนการพิสูจน์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์พีเอ็มไอ     มุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ไร้ควันจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นไปตามข้อกำหนด    ด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พีเอ็มไอ ประมาณการว่ามีผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ทั่วโลกประมาณ 9.7 ล้านคน ที่เลิกสูบบุหรี่และเปลี่ยนมาใช้ยาสูบแบบไม่เผาไหม้ (heated tobacco product) ซึ่งมีจำหน่ายอยู่ในเมืองหลักและทั่วประเทศใน 52 แห่งทั่วโลก 

ข้อมลู เพิ่มเติม https://www.pmi.com/markets/thailand/en และ https://www.facebook.com/PhilipMorrisThailand/ 

footer
© 2021.PHILIP MORRIS TRADING (THAILAND) CO.,LTD. PRIVACY POLICY