ประชาสัมพันธ์

"ฟิลลิป มอร์ริส"แจงผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนไม่ใช่บุหรี่ไฟฟ้า ชี้ไม่เกี่ยวข้องโรคปอดอักเสบในสหรัฐฯ

Mar 13, 2020, 11:21 AM

"ฟิลลิป มอร์ริส"เผยผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนแตกต่างจากบุหรี่ไฟฟ้าและยังไม่มีรายงานจากหน่วยราชการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในสหรัฐฯหรือประเทศใดว่ามีความเกี่ยวข้องข้องกับกรณีโรคปอดอักเสบในสหรัฐอเมริกา ขณะนี้รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของมะกันอยู่ระหว่างการสืบหาสาเหตุของโรคปอดอักเสบที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ย้ำหน่วยงานเหล่านี้กล่าวว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือสารใดมีความเชื่อมโยงกับการเกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงในทุกเคสที่ยังจำเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

 

นายพงศธร อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยเเลนด์) ลิมิเต็ด บริษัทในเครือของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (พีเอ็มไอ)เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอแตกต่างจากบุหรี่ไฟฟ้า เพราะมีส่วนประกอบของ      ใบยา ไม่ใช่น้ำยานิโคตินเหลวและไม่ใช่บุหรี่ซิกาแรต เนื่องจากไม่มีการเผาไหม้ แต่เป็นการให้ความร้อนกับใบยา ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอนับเป็นยาสูบไร้ควันตัวแรกที่สามารถจำหน่ายได้ในสหรัฐฯ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน

 

 

โดยจนถึงปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานสาธารณสุขใดๆทั้งจากในสหรัฐฯและประเทศอื่นๆระบุว่า ผลิตภัณฑ์ของพีเอ็มไอเกี่ยวข้องกับโรคปอดอักเสบ แต่องค์กรที่รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่กลับออกมาให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และยังอ้างถึงผลิตภัณฑ์ไร้ควันของพีเอ็มไอ ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภค หน่วยราชการ และประชาชนทั่วไปเข้าใจผิด และเกิดความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพของผลิตภัณฑ์ไร้ควัน ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อน(Heated Tobacco Product) ของพีเอ็มไอ

 

สำหรับผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนคือ ยาสูบแบบไม่เผาไหม้ที่ใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนใบยาเพื่อให้เกิดไอละอองที่มีส่วนประกอบของนิโคติน โดยที่ใบยาสูบไม่มีการเผาไหม้ ทำให้ไอละอองที่ปล่อยออกมามีสารประกอบที่เป็นอันตรายน้อยกว่าสารประกอบที่พบในควันบุหรี่โดย       เฉลี่ย 95% พีเอ็มไอทำการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังเกี่ยวกับศักยภาพในการลดความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงการศึกษาทาง      คลินิก 10 ชิ้น หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่มีในปัจจุบันชี้ว่าการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนโดยสมบูรณ์ แม้จะไม่ได้ปลอดภัยจากความเสี่ยงทั้งหมดและยังทำให้เกิดการเสพติด แต่ก็เป็นอันตรายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่

 

“เราสนับสนุนให้มีการกำหนดมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนิโคตินมาโดยตลอดและแทนที่จะออกกฎหมายห้ามผลิตภัณฑ์ไร้ควันทั้งหมด เราอยากเห็นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาควบคุมผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ไร้ควันได้ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะดึงดูด      ผู้ไม่สูบบุหรี่และเยาวชนได้ด้วย”

 

ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้ชี้แจงอย่างชัดเจนมาโดยตลอดว่าผลิตภัณฑ์ของพีเอ็มไอยังคงมีความเสี่ยงและเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ยังคงจะสูบบุหรี่ต่อไปเท่านั้น ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่และผู้ไม่เคยสูบบุหรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีส่วนผสมของนิโคติน    ผลการวิจัยจนถึงปัจจุบันชี้ว่าไม่มีแนวโน้มที่น่ากังวลใจว่าผู้ที่เลิกบุหรี่แล้ว ผู้ไม่สูบบุหรี่และเยาวชน หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เราเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และป้องกันเด็กและเยาวชนคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องควบคุมผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้ถูกกฎหมาย ไม่ใช่การห้ามแบบเบ็ดเสร็จแบบในปัจจุบัน เราจะยังคงนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ให้กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลังต่อไป

 

Delivering a Smoke-Free Future

 

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (PMI หรือ พีเอ็มไอ) และเป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบจากต่างประเทศ เราเริ่มนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบของพีเอ็มไอ มาตั้งแต่ปี 2534 และมีพนักงานไทยที่มีความสามารถ 380 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและความสำเร็จทางธุรกิจในการสร้างสังคมไร้ควัน

 

เรากำลังสร้างอนาคตใหม่ของเราด้วยผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน (Smoke-free product) ซึ่งแม้จะไม่ได้ปลอดภัยจากความเสี่ยงทางสุขภาพแต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ให้กับผู้บริโภค เป้าหมายของเราคือการที่ผลิตภัณฑ์ไร้ควันเหล่านี้เข้ามาแทนที่บุหรี่ซิกาแรตเพื่อประโยชน์ของผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ตัดสินใจจะบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อไป เพื่อสังคม เพื่อบริษัท และเพื่อผู้ถือหุ้นของเรา จนถึงปัจจุบัน พีเอ็มไอ ประมาณการว่ามีผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกกว่า 8.8 ล้านคนที่เลิกสูบบุหรี่และเปลี่ยนมาใช้ยาสูบแบบไม่เผาไหม้ (heated tobacco product) ซึ่งมีจำหน่ายอยู่ในเมืองหลักและทั่วประเทศใน 51แห่งทั่วโลก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

สุวิมล มงคลชาติ

โทร 089-813-3929

https://www.pmi.com/markets/thailand/en

https://www.facebook.com/PhilipMorrisThailand

 

footer
© 2021.PHILIP MORRIS TRADING (THAILAND) CO.,LTD. PRIVACY POLICY