ประชาสัมพันธ์

ฟิลลิป มอร์ริส ประเทศไทย เปิดตัวเว็บไซต์ให้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสังคมไร้ควัน

May 6, 2020, 08:31 AM

 

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง  (ไทยแลนด์) จำกัด (“PMTT”) เปิดตัวเว็บไซต์ภาษาไทย เพิ่มการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ตอบสนองข้อเรียกร้องของประชาชน หลังผลสำรวจเผยคนไทย 92% ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้ดีกว่าเดิม

 

“ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับนิโคตินและผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ไร้ควันและบุหรี่ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ขณะที่ประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่และยาเส้นกว่า 10.7 ล้านคน และถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านี้จะตระหนักดีถึงอันตรายของบุหรี่และยาเส้น แต่ก็ยังไม่เลิกสูบบุหรี่และยาเส้น พวกเขาจึงควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ เราจึงได้จัดทำเว็บไซต์ภาษาไทย www.philipmorristhailand.com เพื่อให้ข้อมูลและผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับทางเลือกที่นอกเหนือไปจากการสูบบุหรี่ รวมถึงวิสัยทัศน์ในการสร้างสังคมไร้ควัน” นายพงศธร อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง  (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าว

 

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 800 คน ของเราชี้ว่าคนไทยยังคงเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทของนิโคติน อันตรายจากการเผาไหม้ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ไร้ควัน อย่างไรก็ตาม กว่า85% เห็นด้วยว่าการห้ามผลิตภัณฑ์ไร้ควันไม่ช่วยให้รัฐบาลบรรลุเป้าหมายด้านสาธารณสุข ในขณะที่ กว่า 92% เห็นว่าผู้บริโภคควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ การสำรวจนี้จัดทำในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อศึกษาทัศนคติของคนไทยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไร้ควัน

 

เว็บไซต์ใหม่นี้จะเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาการเผาไหม้ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษอันตรายเป็นจำนวนมากที่มาพร้อมกับควันและมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ข้อเท็จจริงของนิโคติน ที่ไม่ใช่สาเหตุหลักของการเกิดโรคร้าย รวมทั้งวิธีการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการสูบบุหรี่ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ยังสามารถร่วมสนับสนุนการสร้างสังคมไร้ควันในประเทศไทย ด้วยการลงชื่อในหน้า “สร้างการเปลี่ยนแปลงกับเรา” เว็บไซต์นี้ไม่ได้โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบแต่อย่างใด เป็นเพียงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานและผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์

 

“เราตระหนักดีและสื่อสารมาโดยตลอดว่าถ้าคุณเป็นผู้สูบบุหรี่ วิธีที่ดีที่สุดคือการเลิกสูบบุหรี่ อย่างไรก็ตาม ผู้สูบบุหรี่ที่ตัดสินใจจะสูบบุหรี่ต่อไปควรมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกทดแทนการสูบบุหรี่ หลักฐานจากผลการวิจัยโดยรวมระบุว่าผลิตภัณฑ์ไร้ควันดีกว่าการสูบบุหรี่ เราเชื่อว่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่มีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไร้ควันนั้นก่อให้เกิดความกลัวในกลุ่มผู้สูบบุหรี่และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน และทำให้ผู้ใช้บางรายต้องหันกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งได้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยกับกลุ่มนักวิจัย รัฐบาล ผู้กำหนดนโยบายและผู้บริโภคจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้เราได้ทราบความคิดเห็นของสังคมและทำให้เกิดความโปร่งใสในผลการศึกษาของเรา” นายพงศธร สรุป

# # #

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  

บริษัท สปาร์ค  คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

มิตรสีนี ชมบุญ (ก้อย) โทรศัพท์ 062-689-1455

 

Delivering a Smoke-Free Future

 

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (PMI หรือ พีเอ็มไอ) และเป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบจากต่างประเทศ เราเริ่มนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบของพีเอ็มไอ มาตั้งแต่ปี 2534 และมีพนักงานไทยที่มีความสามารถกว่า 300 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและความสำเร็จทางธุรกิจในการสร้างสังคมไร้ควัน

 

เราเป็นผู้นำในการปรับโฉมอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อสร้างสังคมไร้ควันและนำผลิตภัณฑ์ไร้ควัน (Smoke-free Product) มาแทนที่บุหรี่ซิกาแรตในที่สุดเพื่อประโยชน์ของสังคม บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ตัดสินใจจะบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อไป พีเอ็มไอกำลังสร้างอนาคตใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ไร้ควันซึ่งแม้จะไม่ได้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ต่อไป ด้วยความสามารถอันหลากหลายในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยศูนย์วิจัยที่ทันสมัย และกระบวนการพิสูจน์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พีเอ็มไอมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ไร้ควันจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 พีเอ็มไอ ประมาณการว่ามีผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ทั่วโลกประมาณ 10.6 ล้านคน ที่เลิกสูบบุหรี่และเปลี่ยนมาใช้ยาสูบแบบไม่เผาไหม้ (heated tobacco product) ซึ่งมีจำหน่ายอยู่ในเมืองหลักและทั่วประเทศใน 53 แห่งทั่วโลก

 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.philipmorristhailand.com และ https://www.facebook.com/PhilipMorrisThailand/

 

footer
© 2021.PHILIP MORRIS TRADING (THAILAND) CO.,LTD. PRIVACY POLICY