ประชาสัมพันธ์

ฟิลลิป มอร์ริส ได้รับอนุมัติจาก เอฟไอดี สหรัฐฯให้จำหน่ายยาสูบไร้ควันได้ในสหรัฐอเมริกา

Mar 13, 2020, 10:26 AM

มร. เจอรัลด์ มอร์โกลิส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

 

กรุงเทพฯ (2 พ.ค. 62) – บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทในเครือ ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (พีเอ็มไอ) เปิดเผยว่า องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (เอฟดีเอ) ยืนยัน ‘ยาสูบไร้ควัน’ ของบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เหมาะสมในการปกป้องสุขภาพของคนในสังคม และอนุญาตห้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ในสหรัฐอเมริกา โดยเอฟดีเอได้พิจารณาจากคำขออนุมัติขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ (Pre-market Tobacco Product Application: PMTA) ที่บริษัทฯ ยื่นไว้ตั้งแต่ปี 2560แล้วอย่างรอบคอบ

ผลิตภัณฑ์ ‘ยาสูบไร้ควัน’ ดังกล่าว แตกต่างจากบุหรี่แบบมวน เนื่องจากยาสูบไร้ควันนี้จะให้ความร้อนกับใบยาสูบ แต่จะไม่เผาไหม้ (Heat but not burn) จึงก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นพิษน้อยกว่าควันจากบุหรี่แบบเผาไหม้ ผลิตภัณฑ์ของพีเอ็มไอนับเป็นยาสูบไร้ควันตัวแรกที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในสหรัฐอเมริกา ตามกฎหมายที่ออกในปี 2552 ที่ให้อำนาจแก่เอฟดีเอในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมยาสูบทางเลือก

มร. อังเดร คาลานท์โซโปลอซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พีเอ็มไอ กล่าวว่า “การตัดสินใจของเอฟดีเอ ที่อนุญาตให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันได้ในสหรัฐฯ นับเป็นก้าวสำคัญสำหรับผู้สูบบุหรี่ชาวอเมริกันกว่า 40 ล้านคน บางรายอาจเลิกสูบไป แต่สำหรับผู้ที่ตัดสินจะไม่เลิกสูบบุหรี่ ยาสูบไร้ควันจะเป็นทางเลือกสำหรับพวกเขาแทนการสูบบุหรี่ ในเวลาเพียง 2 ปี มีผู้ใช้ 7 ล้าน 3 แสนคนทั่วโลกเลิกสูบบุหรี่และหันมาใช้ยาสูบไร้ควันแล้ว เราทุกคนที่พีเอ็มไอทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการนำยาสูบไร้ควันที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์มาแล้วอย่างเข้มข้นมาแทนที่บุหรี่แบบเผาไหม้ และประกาศจากเอฟดีเอครั้งนี้ จึงนับเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์”

“ในคำอนุญาตครั้งนี้ เอฟดีเอได้ระบุวางแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมไปถึงข้อกำหนดทางการตลาด ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูบซึ่งเป็นผู้ใหญ่เข้าถึงโอกาสในการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงที่ผู้ซื้อจะใช้ผลิตภัณฑ์โดยผิดจากเจตนารมณ์ในฐานะผลิตภัณฑ์ทางเลือก พีเอ็มไอพร้อมสนับสนุนแนวทางดังกล่าวอย่างเต็มที่ และพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง นั่นก็คือ ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่”  มร. คาลานท์โซโปลอซ กล่าวเสริม  

นอกจากพีเอ็มไอจะยื่นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมหลากหลายแง่มุม เพื่อสนับสนุนการขออนุมัติ PMTA แล้ว พีเอ็มไอยังได้ขออนุมัติขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง (Modified Risk Tobacco Product: MRTP) ควบคู่ไปด้วย ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาโดยเอฟดีเอ 

 

มร. เจอรัลด์ มร์โกลิส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดกล่าวเสริมว่า “การตัดสินใจของเอฟดีเอทำให้ผู้สูบบุหรี่ชาวอเมริกันเข้าถึงยาสูบไร้ควันซึ่งเป็นทางเลือกทดแทนการสูบบุหรี่ได้ แต่เป็นที่น่าเสียดายสำหรับผู้สูบบุหรี่ไทยอีก 10 ล้าน 7 แสนคนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยที่ยังไม่มีโอกาสนั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทางเลือกเหล่านี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย ครอบครอง ใช้ หรือขายได้ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เราจะนำผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของพีเอ็มไอและหน่วยงานวิจัยอิสระที่เคยส่งให้กับเอฟดีเอ ไปเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้ยาสูบทางเลือกจะไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงโดยสิ้นเชิง แต่เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันของเราควรได้รับอนุญาตให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ยังตัดสินใจที่จะสูบบุหรี่ต่อไปภายใต้การควบคุมอย่างเหมาะสม” 

ติดตามข้อมูลต่างๆ ของ “ฟิลลิป มอร์ริส” ได้ที่ www.pmi.com/markets/thailand/en และ www.facebook.com/PhilipMorrisThailand

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: บริษัท บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์ จำกัด

ทรศัพท์ 02-664-9500 กัณฑิชา บุญโพธิ์แก้ว (ต่อ 112) ภัตติมา ก้อนฝ้าย (ต่อ 113)

 

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

Building a Smoke-Free Future

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์(PMI หรือ พีเอ็มไอ) และเป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบจากต่างประเทศ เราเริ่มนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบของพีเอ็มไอ มาตั้งแต่ปี 2534 และมีพนักงานไทย380 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและความสำเร็จทางธุรกิจในการสร้างสังคมไร้ควัน

เรากำลังสร้างอนาคตใหม่ของเราด้วยผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน (Smoke-free product) ซึ่งแม้จะไม่ได้ปลอดภัยจากความเสี่ยงทางสุขภาพแต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ให้กับผู้บริโภค เป้าหมายของเราคือการที่ผลิตภัณฑ์ไร้ควันเหล่านี้เข้ามาแทนที่บุหรี่ซิกาแรตเพื่อประโยชน์ของผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ตัดสินใจจะบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อไป จนถึง 31 มีนาคม 2562 พีเอ็มไอ ประมาณการว่ามีผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกกว่า 7.3 ล้านคนที่เลิกสูบบุหรี่และเปลี่ยนมาใช้ยาสูบแบบไม่เผาไหม้(heated tobacco product) ซึ่งมีจำหน่ายอยู่ในเมืองหลักและทั่วประเทศใน 47 แห่งทั่วโลก

footer
© 2021.PHILIP MORRIS TRADING (THAILAND) CO.,LTD. PRIVACY POLICY