ประชาสัมพันธ์

แถลงการณ์ข้อพิพาทด้านสิทธิบัตร
และคำตัดสินของ U.S. International
Trade Commission Decision

แถลงการณ์จากฟิลลิป มอร์ริส ประเทศไทย กรณีข้อพิพาทด้านสิทธิบัตรและคำตัดสินของ U.S. International Trade Commission Decision

          จากกรณีเครือข่ายรณรงค์ต่อต้านยาสูบให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อพิพาทสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนของ ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (พีเอ็มไอ) นั้น นายเจอรัลด์ มาร์โกลิส กรรมการผู้จัดการบริษัทฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ชี้แจ้งว่า “เราแปลกใจและกังวลกับการให้ข้อมูลของเครือข่ายดังกล่าวเป็นอย่างมากเพราะเป็นการสร้างความสับสนให้กับสังคมไทยในเรื่องข้อพิพาททางการค้า กับคำอนุญาตขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา”

          “ข้อพิพาทดังกล่าวเป็นเรื่องของสิทธิบัตรทางการค้าและคำตัดสินของคณะกรรมการการค้าไม่มีผลนอกประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไม่มีผลกระทบใด ๆ ในอีก 60 กว่าประเทศทั่วโลกที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนอยู่แล้ว นอกจากนี้คำตัดสินดังกล่าวยังต้องได้รับการพิจารณาอีกครั้งจากประธานาธิบดี และพีเอ็มไอยังคงขออุทธรณ์ได้ภายใน 60 วัน นับจากนี้

           “ประเด็นสำคัญคือผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนของพีเอ็มไอยังคงเป็นผลิตภัณฑ์อิเล็คโทรนิคส์ที่มีนิโคตินประเภทแรกและประเภทเดียวที่ได้รับอนุญาตจาก อย.สหรัฐอเมริกาให้ทำการตลาดในฐานะผลิตภัณฑ์ยาสูบลดความเสี่ยง (Modified Risk Tobacco Product: MRTP) ได้"

SHARE THIS ARTICLE
Girl in a jacket
Link facebook