ข่าวสาร

ฟิลลิป มอร์ริส สนับสนุนกฎระเบียบ
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
เพื่อจำกัดการใช้บุหรี่ในเยาวชน

บริษัทฯ เชื่อสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของเยาวชน

และปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ได้

 ฟิลลิป มอร์ริส ยังคงตะหนักว่าภัยจากบุหรี่และการบริโภคบุหรี่เป็นเรื่องสำคัญและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา บริษัทฯ รณรงค์และสนับสนุนการป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงบุหรี่ โดยเน้นย้ำพันธมิตรร้านค้าเรื่องการไม่ขายบุหรี่ให้เยาวชน เชื่อกฎระเบียบที่เหมาะสมและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท รวมถึงผลิตภัณฑ์ไร้ควัน จะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับบุหรี่ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสูบบุหรี่ในเยาวชน

“วันที่ 31 พ.ค. ของทุกปีเป็นวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปีนี้องค์การอนามัยโลกกำหนดประเด็นการรณรงค์ว่า “ปกป้องเยาวชนจากกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบและป้องกันการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบและการใช้นิโคติน” ซึ่งเราเองทำการตลาดและการขายด้วยความรับผิดชอบอย่างจริงจังมาโดยตลอด” มร. เจอรัลด์ มาร์โกลีส กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (“PMTT”) กล่าว

ปัญหาการสูบบุหรี่ในเยาวชนเป็นอีกประเด็นที่สร้างความกังวลในสังคม จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ปี 2560 พบว่ามีเยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปีจำนวนกว่า 4.5 แสนคนที่สูบบุหรี่ และมีร้านค้าเพียง 3% เท่านั้นที่ขอตรวจบัตรประชาชนของผู้ซื้อ

มร. มาร์โกลีส กล่าวต่อว่า “เราเชื่อมั่นอย่างมากว่าเด็กและเยาวชนไม่ควรบริโภคผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่มีส่วนประกอบของนิโคติน และเราไม่ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของเรากับเยาวชน ตรงกันข้าม เราทำงานเชิงรุกร่วมกับร้านค้าต่างๆ ที่เป็นคู่ค้ากับเราในการป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าถึงบุหรี่ได้ ตั้งแต่ปี 2562 เราเริ่มทำโครงการ “ปกป้องเยาวชนจากการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ (Youth Access Prevention Program )” ซึ่งเป็นแคมเปญสร้างความตระหนักและอบรมให้ความรู้แก่ร้านค้าในเครือข่ายของเรากว่า 110,000 ร้าน โดยแคมเปญได้ให้ความรู้ในการปกป้องเยาวชนจากการเข้าถึงบุหรี่ และเน้นย้ำให้ขอดูบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงอายุของผู้ซื้อบุหรี่หากไม่แน่ใจว่าอายุมากกว่า 20 ปีหรือไม่ 

นอกจากนี้ เรายังแก้ไขปรับปรุงสัญญากับคู่ค้าโมเดิร์นเทรด ซึ่งครอบคลุมร้านค้ากว่า 16,000ร้านทั่วประเทศ โดยเพิ่มข้อกำหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดการเข้าถึงของเยาวชนเข้าไปด้วย เราเชื่อว่าปัญหาการเข้าถึงของเยาวชนและภัยจากบุหรี่เป็นเรื่องสำคัญ และความมือของอุตสาหกรรมยาสูบ ร้านค้า ร่วมกับมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดของภาครัฐ จะช่วยแก้ปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรม”

“สำหรับปัญหาความอันตรายของบุหรี่ซิกาแรต ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่คนส่วนใหญ่กลับไม่ทราบว่าการเผาไหม้คือปัญหาที่แท้จริง ไม่ใช่นิโคตินอย่างที่เข้าใจผิดกัน เพราะการเผาไหม้ก่อให้เกิดสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งผู้สูบและสังคมรอบข้าง เราสื่อสารอย่างชัดเจนมาโดยตลอดว่า ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้

สูบบุหรี่คือการเลิกบุหรี่อย่างถาวร หรือการไม่เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่ต้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีผู้สูบบุหรี่ผู้ใหญ่ที่เลือกจะสูบบุหรี่ต่อไปอีกราว 10.7 ล้านคน และเราเชื่อว่าพวกเขาเหล่านี้ควรมีทางเลือกที่อันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่”

 “เราจึงเชื่อว่ารัฐบาลควรควบคุมผลิตภัณฑ์ไร้ควันที่มีนิโคตินอย่างเหมาะสม แทนที่จะห้ามการขายหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่อยู่ในปัจจุบัน เป็นที่น่าเสียดายที่การห้ามนำเข้าทุกวันนี้ไม่ได้ทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้หมดไปจากในประเทศ รวมถึงไม่สามารถจำกัดการเข้าถึงของเยาวชนได้ เราจึงอยากเห็นกฎระเบียบที่เหมาะสมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างสมดุลในการป้องกันเยาวชน ในขณะที่เปิดโอกาสให้ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ได้มีทางเลือกที่ดีกว่า” มร. เจอรัลด์ กล่าวปิดท้าย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

สุวิมล มงคลชาติ
โทร 089-813-3929
 
มิตรสีนี ชมบุญ
โทร 062-689-1455
 

 

Delivering a Smoke-Free Future

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (PMI หรือ พีเอ็มไอ) และเป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบจากต่างประเทศ เราเริ่มนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบของพีเอ็มไอ มาตั้งแต่ปี 2534 และมีพนักงานไทยที่มีความสามารถกว่า 300 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและความสำเร็จทางธุรกิจในการสร้างสังคมไร้ควัน

เราเป็นผู้นำในการปรับโฉมอุตสาหกรรมยาสูบเพื่อสร้างสังคมไร้ควันและนำผลิตภัณฑ์ไร้ควัน (Smoke-free Product) มาแทนที่บุหรี่ซิกาแรตในที่สุดเพื่อประโยชน์ของสังคม บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ตัดสินใจจะบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อไป พีเอ็มไอกำลังสร้างอนาคตใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ไร้ควันซึ่งแม้จะไม่ได้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ต่อไป ด้วยความสามารถอันหลากหลายในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยศูนย์วิจัยที่ทันสมัย และกระบวนการพิสูจน์และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ พีเอ็มไอมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ไร้ควันจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 พีเอ็มไอ ประมาณการว่ามีผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ทั่วโลกประมาณ 10.6 ล้านคน ที่เลิกสูบบุหรี่และเปลี่ยนมาใช้ยาสูบแบบไม่เผาไหม้ (heated tobacco product) ซึ่งมีจำหน่ายอยู่ในเมืองหลักและทั่วประเทศใน 53 แห่งทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.philipmorristhailand.com และ https://www.facebook.com/PhilipMorrisThailand/

SHARE THIS ARTICLE
Girl in a jacket
Link facebook