ข่าวสาร

ฟิลลิป มอร์ริส แจงยาสูบแบบให้ความร้อนมีสารเคมีปริมาณสูงกว่าบุหรี่ แต่ไม่อันตราย

ฟิลลิป มอร์ริส ชี้แจงสารประกอบ 54 ชนิดที่พบในไอละอองของผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบให้ความร้อนที่มีปริมาณสูงกว่าในควันบุหรี่มาตรฐานที่ใช้ในการทดลอง (3R4F) ไม่ได้เป็นสารที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อร่างกาย และในจำนวนนั้น มี 4 ชนิด ซึ่งเป็นสารที่อาจจะเป็นอันตราย แต่พบในปริมาณที่ต่ำกว่าระดับที่อาจจะเกิดความเป็นพิษมาก ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าไอละอองของผลิตภัณฑ์แบบให้ความร้อนก่อให้เกิดสารเคมีอันตรายน้อยกว่าควันบุหรี่อย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้ พีเอ็มไอได้เสนอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ต่อองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (เอฟดีเอ) และได้รับการอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขาย และทำการตลาดในฐานะผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยงในประเภทการลดสารอันตรายในสหรัฐได้ โดยเอฟดีเอระบุว่า หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าการอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสื่อสารข้อความลดการได้รับสารอันตรายลงได้ เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยรวม โดยคำนึงถึงทั้งผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบและผู้ที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบใดๆ อยู่ในปัจจุบัน พร้อมชี้แจงเพิ่มเติมว่า แม้ว่าหลักฐานที่นำเสนอทั้งหมดจะยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ลดลง แต่ก็แสดงแนวโน้มให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมถึงความเป็นไปได้ของอัตราการเจ็บป่วยหรือการตายที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่สมเหตุสมผลในการศึกษาต่อๆ ไป......

SHARE THIS ARTICLE
Girl in a jacket
Link facebook