ข่าวสาร

"ฟิลลิป มอร์ริส" ประเทศไทย
คว้า“นายจ้างดีเด่น” อันดับ 1
หลังปรับธุรกิจหวังเลิกจำหน่ายบุหรี่

นายเจอรัลด์ มาร์โกลิส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง  (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า การคว้ารางวัล “นายจ้างดีเด่น” อันดับ 1 ของไทย โดยสถาบันรับรองนายจ้างดีเด่น (Top Employers Institute) ชี้ให้เห็นความคืบหน้าของบริษัทฯ ในการปรับโฉมธุรกิจเพื่อเลิกจำหน่ายบุหรี่ และนำผลิตภัณฑ์ไร้ควันซึ่งเป็นทางเลือกที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าเข้ามาแทนที่ แม้ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในประเทศไทย ฟิลลิป มอร์ริส มีเป้าหมายชัดเจนในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ยังคงตัดสินใจจะสูบบุหรี่ต่อไปมีสุขภาพที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร รวมทั้งการยอมรับในความหลากหลายในที่ทำงาน และความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมของพนักงาน...

SHARE THIS ARTICLE
Girl in a jacket
Link facebook