ข่าวสาร

ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นเนล
ประกาศแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นเนล (พีเอ็มไอ) ประกาศแผนระยะยาวในการส่งมอบตำแหน่งผู้บริหารซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2564 โดย มร. อังเดร คาลันโซโปลอส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารซึ่งจะมีผลทันทีก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีในเดือนพฤษภาคม 2564

SHARE THIS ARTICLE
Girl in a jacket
Link facebook