วิสัยทัศน์สังคมไร้ควัน

มร. เจอรัลด์ มาร์โกลีส
ผู้จัดการใหญ่
บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

อ่านเพิ่มเติม

การสร้างสังคมไร้ควัน

ผู้บริโภคควรมีโอกาสเข้าถึงทางเลือกที่ดีกว่า เราจึงตัดสินใจเป็น "มากกว่าบริษัทบุหรี่" และมุ่งมั่นสร้างสังคมไร้ควัน เพื่อปฏิวัติอุสาหกรรมยาสูบไทย และสร้างทางเลือกใหม่ เพื่อผู้บริโภคและสังคม

ผู้บริโภคควรมีโอกาสเข้าถึงทางเลือกที่ดีกว่า เราจึงตัดสินใจ
เป็น "มากกว่าบริษัทบุหรี่" ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

การทดลองเพื่อทางเลือกที่ดีกว่า

ศูนย์การวิจัยและพัฒนาหลักของฟิลลิป มอร์ริส (เดอะคิวบ์) ณ เมืองเนอชาแตล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดีในห้องทดลอง (Good Laboratory Practice)

ศูนย์การวิจัยและพัฒนาหลักของฟิลลิป มอร์ริส
(เดอะคิวบ์) ณ เมืองเนอชาแตล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์...

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง
(ไทยแลนด์) จำกัด

689 ภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 39-40 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: +66 2065 9999

ข่าวสารและกิจกรรม

“PMTT”ปฏิวัติองค์กรสร้างความ
เท่าเทียมชาย-หญิง เพิ่มศักยภาพ
การทำงาน

อ่านเพิ่มเติม

follow

footer
© 2021.PHILIP MORRIS TRADING (THAILAND) CO.,LTD. PRIVACY POLICY