11613756447732

Delivering a Smoke-Free Future

ในอดีตที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จในฐานะบริษัทยาสูบชั้นนำระดับโลก ด้วยแบรนด์สินค้าที่เป็นที่นิยมในกว่า 180 ประเทศทั่วโลก แต่เราตระหนักดีว่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของเราเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

แล้วเราจะยังดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมบุหรี่ได้อีกนานแค่ไหน ?

วันนี้ เราตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ด้านธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็น “มากกว่าบริษัทบุหรี่” ด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยกว่าการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าให้กับผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ยังคงตัดสินใจ ที่จะสูบบุหรี่ต่อไป และเรายังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเราในอนาคต

 

เราเชื่อว่า การเลิกบุหรี่หรือการไม่เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่แรกคือแนวทางที่ดีที่สุด แต่ผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยกว่า 10.7 ล้านคนก็ยังคงตัดสินใจสูบบุหรี่ต่อไป เราอยากเห็นพวกเขาเหล่านี้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ รวมถึงมีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพน้อยกว่าการสูบบุหรี่

 

 

follow

 

footer
© 2020.PHILIP MORRIS TRADING (THAILAND) CO.,LTD. PRIVACY POLICY