priscilla-du-preez-nF8xhLMmg0c-unsplash

Delivering a Smoke-Free Future

 

ในอดีตที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จในฐานะบริษัทยาสูบชั้นนำระดับโลก ด้วยแบรนด์สินค้าที่เป็นที่นิยมในกว่า 180 ประเทศทั่วโลก แต่เราตระหนักดีว่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของเราเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

แล้วเราจะยังดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมบุหรี่ได้อีกนานแค่ไหน ?

วันนี้ เราตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ด้านธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็น “มากกว่าบริษัทบุหรี่” ด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยกว่าการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าให้กับผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ยังคงตัดสินใจ ที่จะสูบบุหรี่ต่อไป และเรายังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเราในอนาคต

เราเชื่อว่า การเลิกบุหรี่หรือการไม่เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่แรกคือแนวทางที่ดีที่สุด แต่ผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยกว่า 10.7 ล้านคนก็ยังคงตัดสินใจสูบบุหรี่ต่อไป เราอยากเห็นพวกเขาเหล่านี้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ รวมถึงมีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพน้อยกว่าการสูบบุหรี่

สังคมไร้ควัน

Jerry-Thumbnail
บทความพิเศษจากผู้บริหาร

ในฐานะบริษัทที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านธุรกิจนำเข้าบุหรี่ในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะปฎิรูป ...

อ่านต่อ >
Jerry-PMTT-CEO
จดหมายถึง ผู้ร่วมวิสัยทัศน์สังคมไร้ควัน

เราตัดสินใจปฏิรูปธุรกิจของเราเพื่อสร้างสังคมไร้ควัน ซึ่งเราเข้าใจดีกว่าเป้าหมายดังกล่าวจะสำเร็จได้เร็วขึ้น ...

อ่านต่อ >
PMI_WEB_TUMBNAIL _450x288_V00
จดหมายถึงทุกคน ที่ฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าเดิม

ขณะนี้เรากําลังยืนอยู่ตรงทางแยกที่จะนําเราไปสู่อนาคตสองแบบที่ไม่เหมือนกัน แบบที่หนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยความแตกแยก ข้อกังขา และความไม่เชื่อใจ ส่วนอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นอนาคต...

อ่านต่อ >
ferdinand-stohr-PeFk7fzxTdk-unsplash
กรณีศึกษา : ประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไร้ควัน

กฎหมายในสหรัฐอเมริกาออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดความเสี่ยงของบุหรี่ และองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา...

อ่านต่อ >
su-san-lee-E_eWwM29wfU-unsplash
ญี่ปุ่น อัตรายอดขายบุหรี่ลดลงกว่า 5 เท่า เมื่อผลิตภัณฑ์ไร้ควันเริ่มเข้าถึงในวงกว้าง

รู้หรือไม่? ประเทศญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายของบุหรี่ลดลงกว่า 5 เท่า เมื่อผลิตภัณฑ์ไร้ควันถูกกฎหมาย และมีแนวโน้มว่าจะลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีรายงานการ...

อ่านต่อ >
1